Zespół Rekonstrukcji Zmian Środowiska

...wszystko, co dzieje się dzisiaj jest rezultatem tego, co wydarzyło się wczoraj.

Zespół

Prof. dr hab. Wojciech Tylmann
Profesor
Kierownik pracowni
Pok.: B304
58 5236577
emailCVpublikacje

Jestem geografem fizycznym, a główną dziedziną mojego zainteresowania jest paleolimnologia. Większość moich prac dotyczy jeziornych osadów rocznie laminowanych i ich fascynującego potencjału do rekonstrukcji naturalnych i antropogenicznych zmian środowiska. W swoich badaniach stosuję metody sedymentologiczne, geochronologiczne i geochemiczne.

Obecnie jestem zaangażowany w kilka projektów dotyczących poznania mechanizmów tworzenia się warw w jeziorach, archiwizowania sygnału klimatycznego w osadach jeziornych oraz rekonstrukcji zmian środowiska w północno-wschodniej Polsce.

Dr Alicja Bonk
Adiunkt
Pok.: B306
58 5236538
emailCVpublikacje

Jestem oceanografem o specjalizacji geologia morza. Od kiedy rozpoczęłam pracę naukową badam rocznie laminowane osady jeziorne. W kręgu moich zainteresowań znajdują się procesy warunkujące tworzenie się warw, tworzenie chronologii a także naturalne i antropogeniczne przekształcenia środowiska.

Obecnie realizuję projekt badawczy mający na celu zbadanie długoterminowych interakcji między występowaniem pożaru, klimatem, roślinnością i działalnością człowieka aby określić czynniki odpowiedzialne za występowanie pożarów w północnej Polsce ciągu ostatnich 2000 lat.

Dr Maurycy Żarczyński
Adiunkt
Pok.: B308
58 5236511
emailCVpublikacje

Jestem geografem fizycznym, a moje zainteresowania dotyczą jezior i procesów sedymentacji osadów jeziornych. Szczególnie zaciekawiony jestem chronologią osadów warwowych i obiegiem pierwiastków chemicznych w systemie jeziornym. Staram się też doprowadzić sztukę wizualizacji danych do estetycznej perfekcji stosując nowoczesne metody ich ilustrowania.

Obecnie moje badania skupiają się na rozpoznaniu powiązań między formowaniem i mikrostrukturą warw a warunkami meteorologicznymi.

Dr Joanna Piłczyńska
Opiekun laboratoriów
Pok.: B305
58 5236541
email

Jestem absolwentką oceanografii, specjalność biologia morza. Doktoryzowałam się na uniwersytecie w Aveiro (Portugalia), a moje zainteresowania naukowe dotyczyły genetyki populacyjnej gorgonii. W wolnym czasie podróżuję, jeżdżę na rowerze, wspinam się. Obecnie pełnię funkcję opiekuna laboratoriów w Zakładzie Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu.

Mgr Maria Kril
Doktorant
Pok.: B305
58 5236541
emailCVpublikacje

Ukończyłam studia geologiczne i oceanograficzne na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Moje zainteresowania badawcze skupiają się wokół sedymentacji osadów w zbiornikach wodnych oraz rekonstrukcji paleośrodowiskowych. Obecnie jestem zaangażowana w projekt dotyczący badań sedymentologicznych i geochemicznych warwowych osadów Jeziora Gorzyńskiego położonego w północno-zachodniej Polsce.

Mgr inż. Agnieszka Szczerba
Doktorant
Pok.: B306
58 5236538
emailCVpublikacje

Jestem absolwentką Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie kierunku Ochrona Środowiska. Moje dotychczasowe prace dotyczyły wykorzystania mikroorganizmów w procesie bioremediacji, a także oceny wpływu na środowisko zanieczyszczeń ze źródeł antropogenicznych.

Aktualnie jestem zaangażowana w projekt dotyczący zapisu sygnału klimatycznego w rocznie laminowanych osadach jezior północno-wschodniej Polski.

Poprzedni członkowie zespołu

Dr Guillermo de Mendoza Barbera
2021-2022

Stypendium NAWA PPN/ULM/2020/1/00092/U/00001:

Holocene temperature reconstruction in northern Poland using lake midges

Aktualny adres e-mail:
gdemendoza.eco@gmail.com

Mgr Paulina Głowacka
2016-2021

Projekt NCN 2015/18/E/ST10/00325:

Poszukiwanie sygnału klimatycznego przetrwałego w osadach jeziornych na podstawie zintegrowanego monitoringu współczesnej sedymentacji i analiz ultra wysokiej rozdzielczości osadów rocznie laminowanych

Aktualny adres e-mail:
pauglo1@wp.pl

Mgr Anna Poraj-Górska
2014-2021

Projekt NCN 2017/25/N/ST10/00772:

Osady laminowane jako wskaźnik pojawienia się warunków beztlenowych w jeziorach północnej Polski

Aktualny adres e-mail:
a.porajgorska@gmail.com

Mgr inż. Karolina Molisak
2018-2020

Karolina pełniła funkcję opiekuna laboratoriów. Obecnie przebywa w Maroku realizując swoją życiową pasję.

Aktualny adres e-mail:
karolina.molisak@ug.edu.pl

Dr Małgorzata Kinder
2016-2019

Projekt NCN 2015/19/D/ST10/02854:

Poszukiwania kryptotefry: zmierzając do udoskonalenia narzędzia do precyzyjnej korelacji stratygraficznej osadów jeziornych w północnej Polsce (TEPHRA)

Aktualny adres e-mail:
malgorzata.kinder@ug.edu.pl

Dr Alicja Bonk
2011-2016

Projekt PSPB-086/2010:

Climate of northern Poland during the last 1000 years: Constraining the future with the past (CLIMPOL)

Aktualny adres e-mail:
alicja.bonk@ug.edu.pl