Zespół Rekonstrukcji Zmian Środowiska

...wszystko, co dzieje się dzisiaj jest rezultatem tego, co wydarzyło się wczoraj.

Zespół

Prof. dr hab. Wojciech Tylmann
Profesor
Kierownik pracowni
Pok.: B430
58 5236577
emailCVpublikacje

Jestem geografem fizycznym, a główną dziedziną mojego zainteresowania jest paleolimnologia. Większość moich prac dotyczy jeziornych osadów rocznie laminowanych i ich fascynującego potencjału do rekonstrukcji naturalnych i antropogenicznych zmian środowiska. W swoich badaniach stosuję metody sedymentologiczne, geochronologiczne i geochemiczne.

Obecnie jestem zaangażowany w kilka projektów dotyczących poznania mechanizmów tworzenia się warw w jeziorach, archiwizowania sygnału klimatycznego w osadach jeziornych oraz rekonstrukcji zmian środowiska w północno-wschodniej Polsce.

Dr Alicja Bonk
Adiunkt
Pok.: B427
58 5236538
emailCVpublikacje

Jestem oceanografem o specjalizacji geologia morza. Od kiedy rozpoczęłam pracę naukową badam rocznie laminowane osady jeziorne. W kręgu moich zainteresowań znajdują się procesy warunkujące tworzenie się warw, tworzenie chronologii a także naturalne i antropogeniczne przekształcenia środowiska.

Obecnie realizuję projekt badawczy mający na celu zbadanie długoterminowych interakcji między występowaniem pożaru, klimatem, roślinnością i działalnością człowieka aby określić czynniki odpowiedzialne za występowanie pożarów w północnej Polsce ciągu ostatnich 2000 lat.

Dr Maurycy Żarczyński
Adiunkt
Pok.: B428
58 5236511
emailCVpublikacje

Jestem geografem fizycznym, a moje zainteresowania dotyczą jezior i procesów sedymentacji osadów jeziornych. Szczególnie zaciekawiony jestem chronologią osadów warwowych i obiegiem pierwiastków chemicznych w systemie jeziornym. Staram się też doprowadzić sztukę wizualizacji danych do estetycznej perfekcji stosując nowoczesne metody ich ilustrowania.

Obecnie moje badania skupiają się na rozpoznaniu powiązań między formowaniem i mikrostrukturą warw a warunkami meteorologicznymi.

Mgr Paulina Głowacka
Doktorant
Pok.: B429
58 5236541
emailCVpublikacje

Jestem geologiem, interesują mnie osady biogeniczne i ich wykorzystanie w rekonstrukcjach środowiskowych, zwłaszcza dotyczących wpływu człowieka na ekosystemy wodne. Poza tym jestem zainteresowana alternatywnymi źródłami energii oraz geologią złóż i wykorzystaniem surowców mineralnych.

Aktualnie jestem zaangażowana w projekt dotyczący zapisu sygnału klimatycznego w rocznie laminowanych osadach jezior północno-wschodniej Polski.

Mgr Anna Poraj-Górska
Doktorant
Pok.: B428
58 5236511
emailCVpublikacje

Jestem absolwentką geografii (specjalność geografia fizyczna). Moje zainteresowania skupiają się na paleolimnologii oraz sedymentologii. W ostatnim czasie zajmuję się badaniami współczesnej sedymentacji osadów w jeziorach położonych w północnej Polsce. W szczególności interesuje mnie analiza wpływu zlewni na przebieg i charakter sedymentacji osadów.

Mgr inż. Agnieszka Szczerba
Doktorant
Pok.: B429
58 5236541
emailCVpublikacje

Jestem absolwentką Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie kierunku Ochrona Środowiska. Moje dotychczasowe prace dotyczyły wykorzystania mikroorganizmów w procesie bioremediacji, a także oceny wpływu na środowisko zanieczyszczeń ze źródeł antropogenicznych.

Aktualnie jestem zaangażowana w projekt dotyczący zapisu sygnału klimatycznego w rocznie laminowanych osadach jezior północno-wschodniej Polski.

Dr Joanna Piłczyńska
Opiekun laboratoriów
Pok.: B429
58 5236541
email

Jestem absolwentką oceanografii, specjalność biologia morza. Doktoryzowałam się na uniwersytecie w Aveiro (Portugalia), a moje zainteresowania naukowe dotyczyły genetyki populacyjnej gorgonii. W wolnym czasie podróżuję, jeżdżę na rowerze, wspinam się. Obecnie pełnię funkcję opiekuna laboratoriów w Zakładzie Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu.

Poprzedni członkowie zespołu

Mgr inż. Karolina Molisak
2018-2020

Karolina pełniła funkcję opiekuna laboratoriów. Obecnie przebywa w Maroku realizując swoją życiową pasję.

Aktualny adres e-mail:
karolina.molisak@ug.edu.pl

Dr Małgorzata Kinder
2016-2019

Projekt NCN 2015/19/D/ST10/02854:

Poszukiwania kryptotefry: zmierzając do udoskonalenia narzędzia do precyzyjnej korelacji stratygraficznej osadów jeziornych w północnej Polsce (TEPHRA)

Aktualny adres e-mail:
malgorzata.kinder@ug.edu.pl

Dr Alicja Bonk
2011-2016

Tytuł pracy doktorskiej:

The varved sediments of Lake Żabińskie (northeastern Poland): process study, sediment chronology and potential for paleoenvironmental reconstructions over the last millennium

Aktualny adres e-mail:
alicja.bonk@ug.edu.pl