Pracownia Rekonstrukcji Zmian Środowiska

...wszystko, co dzieje się dzisiaj jest rezultatem tego, co wydarzyło się wczoraj.

Zespół

Dr hab. Wojciech Tylmann
Profesor nadzwyczajny
Kierownik pracowni
Pok.: B430
58 5236577
emailCVpublikacje

Jestem geografem fizycznym, a główną dziedziną mojego zainteresowania jest paleolimnologia. Większość moich prac dotyczy jeziornych osadów rocznie laminowanych i ich fascynującego potencjału do rekonstrukcji naturalnych i antropogenicznych zmian środowiska. W swoich badaniach stosuję metody sedymentologiczne, geochronologiczne i geochemiczne.

Obecnie jestem zaangażowany w kilka projektów dotyczących poznania mechanizmów tworzenia się warw w jeziorach, archiwizowania sygnału klimatycznego w osadach jeziornych oraz rekonstrukcji zmian środowiska w północno-wschodniej Polsce.

Dr Małgorzata Kinder
Adiunkt
Pok.: B428
58 5236511
emailCVpublikacje

Jestem geografem zajmującym się osadami jeziornymi, ze szczególnym uwzględnieniem osadów rocznie laminowanych. Moje zainteresowania naukowe dotyczą głównie rekonstrukcji zmian środowiska w oparciu o analizy geochemiczne i warwochronologię.

Aktualnie realizuję projekt badawczy wykorzystujący potencjał osadów laminowanych do wykrywania popiołu wulkanicznego na dnie jezior północnej Polski.

Dr Maurycy Żarczyński
Adiunkt
Pok.: B428
58 5236511
emailCVpublikacje

Jestem geografem fizycznym, a moje zainteresowania dotyczą jezior i procesów sedymentacji osadów jeziornych. Szczególnie zaciekawiony jestem chronologią osadów warwowych i obiegiem pierwiastków chemicznych w systemie jeziornym. Staram się też doprowadzić sztukę wizualizacji danych do estetycznej perfekcji stosując nowoczesne metody ich ilustrowania.

Obecnie moje badania skupiają się na rozpoznaniu powiązań między formowaniem i mikrostrukturą warw a warunkami meteorologicznymi.

Mgr Paulina Głowacka
Doktorant
Pok.: B429
58 5236541
emailCVpublikacje

Jestem geologiem, interesują mnie osady biogeniczne i ich wykorzystanie w rekonstrukcjach środowiskowych, zwłaszcza dotyczących wpływu człowieka na ekosystemy wodne. Poza tym jestem zainteresowana alternatywnymi źródłami energii oraz geologią złóż i wykorzystaniem surowców mineralnych.

Aktualnie jestem zaangażowana w projekt dotyczący zapisu sygnału klimatycznego w rocznie laminowanych osadach jezior północno-wschodniej Polski.

Mgr Anna Poraj-Górska
Doktorant
Pok.: B428
58 5236511
emailCVpublikacje

Jestem absolwentką geografii (specjalność geografia fizyczna). Moje zainteresowania skupiają się na paleolimnologii oraz sedymentologii. W ostatnim czasie zajmuję się badaniami współczesnej sedymentacji osadów w jeziorach położonych w północnej Polsce. W szczególności interesuje mnie analiza wpływu zlewni na przebieg i charakter sedymentacji osadów.

Mgr inż. Agnieszka Szczerba
Doktorant
Pok.: B429
58 5236541
emailCVpublikacje

Jestem absolwentką Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie kierunku Ochrona Środowiska. Moje dotychczasowe prace dotyczyły wykorzystania mikroorganizmów w procesie bioremediacji, a także oceny wpływu na środowisko zanieczyszczeń ze źródeł antropogenicznych.

Aktualnie jestem zaangażowana w projekt dotyczący zapisu sygnału klimatycznego w rocznie laminowanych osadach jezior północno-wschodniej Polski.

Mgr inż. Karolina Molisak
Opiekun laboratorium
Pok.: B429
58 5236541
emailCV

Jestem absolwentką Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Moją specjalnością jest biotechnologia, technologia i analiza żywności. Lubię pracę w laboratorium, pasjonują mnie zwierzęta i jazda konna.

Poprzedni członkowie zespołu

Dr Alicja Bonk
2011-2016

Tytuł pracy doktorskiej:

The varved sediments of Lake Żabińskie (northeastern Poland): process study, sediment chronology and potential for paleoenvironmental reconstructions over the last millennium