Zespół Rekonstrukcji Zmian Środowiska

...wszystko, co dzieje się dzisiaj jest rezultatem tego, co wydarzyło się wczoraj.

Tematyka prac

Zespół Rekonstrukcji Zmian Środowiska oferuje studentom możliwość realizacji prac licencjackich i magisterskich. Główne zagadnienia poruszane w pracach dyplomowych wiążą się z tematyką badań aktualnie realizowanych w naszym zespole i należą do nich:

Realizacja pracy dyplomowej w naszym zespole stanowi okazję połączenia pracy terenowej i laboratoryjnej, co pozwala na rozwinięcie wszechstronnych umiejętności.

Nasze wyjazdy terenowe to przede wszystkim połączenie interesującej pracy i dobrej zabawy, a także możliwości odwiedzenia urokliwych miejsc północnej Polski. Badania terenowe obejmują między innymi pobór rdzeni osadów jeziornych, próbek wody, materiału z pułapek sedymentacyjnych oraz pomiary limnologiczne.

Prace laboratoryjne obejmują otwieranie i opróbowanie rdzeni, przygotowanie i analizę preparatów mikroskopowych, oznaczanie składu chemicznego osadów, datowanie z wykorzystaniem radioizotopów oraz analizy właściwości chemicznych wody. Różnorodność stosowanych metod daje możliwość poznania aparatury laboratoryjnej oraz praktycznego wykorzystania wiedzy w przyszłości.

t_prac_collage_02

Realizacja pracy dyplomowej w Zespole Rekonstrukcji Zmian Środowiska wymaga zaangażowania i entuzjazmu. W zamian oferujemy dobrą atmosferę i udział w aktualnie realizowanych projektach badawczych. Zachęcamy do dołączenia do naszego zespołu!