Zespół Rekonstrukcji Zmian Środowiska

...wszystko, co dzieje się dzisiaj jest rezultatem tego, co wydarzyło się wczoraj.

Aparatura

Sprzęt terenowy
 • Próbniki grawitacyjne (UWITEC)
 • Próbnik Ekmana
 • Automatyczne pułapki sedymentacyjne (TECHNICAP)
 • Sonda wieloparametrowa (YSI)
 • Próbniki do poboru próbek wody
 • Echosondy
 • GPS
 • Pontony
Wstępna preparatyka
 • Urządzenie do otwierania rdzeni osadów
 • Urządzenie do dokumentacji fotograficznej
 • Akcesoria do precyzyjnego opróbowywania
 • Chłodnia do przechowywania rdzeni osadów
Geochronologia
 • Spektrometr alfa (Canberra)
 • Spektrometr gamma z detektorem studzienkowym HPGe (Canberra)
 • Mikroskopy petrograficzne (Nikon i Zeiss)
Geochemia
 • Skaner hiperspektralny VNIR (Specim)
 • Spektrofotometr UV-Vis (Shimadzu)
 • Analizator CNS (Elementar)
 • Urządzenie soliTIC (Elementar)
 • Spektrofotometr Spectroquant 600 (Merck)
 • Mineralizator mikrofalowy (CEM)
 • Liofilizator laboratoryjny (LABCONCO)
 • Dygestorium do pracy z HF (Köttermann)
 • Suszarka laboratoryjna (BINDER)
 • Piec laboratoryjny (Nabertherm)