Zespół Rekonstrukcji Zmian Środowiska

...wszystko, co dzieje się dzisiaj jest rezultatem tego, co wydarzyło się wczoraj.

Nasi studenci

Maciej Bieńkowski
2019-2020

Tytuł pracy licencjackiej:

Wpływ warunków limnologicznych i meteorologicznych na sezonowe zróżnicowanie akumulacji osadów w Jeziorze Żabińskim (Pojezierze Mazurskie)

Emilia Leszczyńska
2018-2019

Tytuł pracy licencjackiej:

Zróżnicowanie współczesnego tempa akumulacji osadów w wybranych jeziorach północnej Polski

Justyna Ciemińska
2017-2018

Tytuł pracy licencjackiej:

Zastosowanie izotopów Pb-210 i Cs-137 do datowania osadów jeziora Birkat Al Arayes w Jordanii

Karolina Styborska
2017-2018

Tytuł pracy licencjackiej:

Zmiany środowiska przyrodniczego w zlewni Jeziora Gorzyńskiego w czasach historycznych

Joanna Pytel
2016-2017

Tytuł pracy licencjackiej:

Wpływ warunków klimatycznych na współczesną
sedymentację osadów w Jeziorze Żabińskim, Pojezierze Mazurskie