Zespół Rekonstrukcji Zmian Środowiska

...wszystko, co dzieje się dzisiaj jest rezultatem tego, co wydarzyło się wczoraj.

Projekty

Rodzaje i intensywność pożarów roślinności oraz ich wpływ na ekosystemy jeziorne wzdłuż transektu europejskiego (FLAMES)

NCN 2021/43/D/ST10/00212
Kierownik: Alicja Bonk
Okres realizacji: 2022-2025
Streszczenie projektu: PDF

Paleoekologiczne ślady wielkich wędrówek ludów (ok. 360-510 n.e.) w Wielkopolsce

2021/41/N/ST10/02044
Kierownik: Sambor Czerwiński
Okres realizacji: 2022-2025
Streszczenie projektu: PDF

Eutrofizacja, zmiany reżimu mieszania i anoksja: reakcje warwowego Jeziora Gorzyńskiego (Polska NW) na zmienność klimatu i wpływ człowieka w holocenie

NCN 2020/37/B/ST10/01903
Kierownik: Wojciech Tylmann
Okres realizacji: 2021-2024
Streszczenie projektu: PDF

Rozpoznanie potencjału osadów jezior Gruzji dla celów rekonstrukcji zmian środowiska w holocenie

NCN 2020/04/X/ST10/00467
Kierownik: Maurycy Żarczyński
Okres realizacji: 2020-2021
Streszczenie projektu: PDF

Badanie historii pożarów w Polsce w ciągu ostatnich 2000 lat z wykorzystaniem rocznie laminowanych osadów jeziornych

NCN 2019/32/C/ST10/00038
Kierownik: Alicja Bonk
Okres realizacji: 2019-2022
Streszczenie projektu: PDF

Exploring VNIR/SWIR Hyperspectral Imaging of Varved Lake Sediments: Methods and Applications

SNF Div 2, 200021_172586
Kierownik: Martin Grosjean
Okres realizacji: 2017-2021
Streszczenie projektu: PDF

Osady laminowane jako wskaźnik pojawienia się warunków beztlenowych w jeziorach północnej Polski

NCN 2017/25/N/ST10/00772
Kierownik: Anna Poraj-Górska
Okres realizacji: 2018-2020
Streszczenie projektu: PDF

Poszukiwanie sygnału klimatycznego przetrwałego w osadach jeziornych na podstawie zintegrowanego monitoringu współczesnej sedymentacji i analiz ultra wysokiej rozdzielczości osadów rocznie laminowanych

NCN 2015/18/E/ST10/00325
Kierownik: Wojciech Tylmann
Okres realizacji: 2016-2021
Streszczenie projektu: PDF