Zespół Rekonstrukcji Zmian Środowiska

...wszystko, co dzieje się dzisiaj jest rezultatem tego, co wydarzyło się wczoraj.

Projekty

Badanie historii pożarów w Polsce w ciągu ostatnich 2000 lat z wykorzystaniem rocznie laminowanych osadów jeziornych

NCN 2019/32/C/ST10/00038
Kierownik: Alicja Bonk
Okres realizacji: 2019-2022
Streszczenie projektu: PDF

Exploring VNIR/SWIR Hyperspectral Imaging of Varved Lake Sediments: Methods and Applications

SNF Div 2, 200021_172586
Kierownik: Martin Grosjean
Okres realizacji: 2017-2021
Streszczenie projektu: PDF

Osady laminowane jako wskaźnik pojawienia się warunków beztlenowych w jeziorach północnej Polski

NCN 2017/25/N/ST10/00772
Kierownik: Anna Poraj-Górska
Okres realizacji: 2018-2020
Streszczenie projektu: PDF

Poszukiwanie sygnału klimatycznego przetrwałego w osadach jeziornych na podstawie zintegrowanego monitoringu współczesnej sedymentacji i analiz ultra wysokiej rozdzielczości osadów rocznie laminowanych

NCN 2015/18/E/ST10/00325
Kierownik: Wojciech Tylmann
Okres realizacji: 2016-2021
Streszczenie projektu: PDF

Poszukiwania kryptotefry: zmierzając do udoskonalenia narzędzia do precyzyjnej korelacji stratygraficznej osadów jeziornych w północnej Polsce (TEPHRA)

NCN 2015/19/D/ST10/02854
Kierownik: Małgorzata Kinder
Okres realizacji: 2016-2019
Streszczenie projektu: PDF
Strona www: LINK

Zmienność temperatury powietrza w północnej Polsce w okresie ostatnich 2000 lat – ilościowa rekonstrukcja na podstawie rocznie laminowanych osadów Jeziora Żabińskiego (CLIMPOL-2k)

NCN 2014/13/B/ST10/01311
Kierownik: Wojciech Tylmann
Okres realizacji: 2015-2018
Streszczenie projektu: PDF

Climate Variability in the SW Ecuadorian Andes of the Past Two Millennia: a Contribution to IGBP-PAGES 2k

SNF Div 2 (200021_152986)
Kierownik: Martin Grosjean
Okres realizacji: 2014-2017
Streszczenie projektu: PDF