Zespół Rekonstrukcji Zmian Środowiska

...wszystko, co dzieje się dzisiaj jest rezultatem tego, co wydarzyło się wczoraj.

Nasi współpracownicy w ramach aktualnie realizowanych projektów:

Achim Brauer, Climate Dynamics and Landscape Evolution Section, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany
Martin Grosjean, Paleolimnology Group, University of Bern, Switzerland
Isabelle Larocque-Tobler, The L.A.K.E.S. Institute, Lyss, Switzerland
Antii Ojala, Geological Survey of Finland, Espoo, Finland
Sergi Pla Rabés, CREAF – Ecological and Forestry Applications Research Centre, Barcelona, Spain
Monika Rzodkiewicz, Department of Geology and Paleogeography, Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland
Magdalena Suchora, Department of Geomorphology and Paleogeography, Maria Curie Skłodowska University, Lublin, Poland
Agnieszka Wacnik, Department of Paleobotany, W. Szafer Institute of Botany PAS, Kraków, Poland
Małgorzata Witak, Department of Marine Geology, Institute of Oceanography, University of Gdańsk, Poland
Sabine Wulf, Department of Geography, University of Portsmouth, United Kingdom
Bernd Zolitschka, Geomorphology and Polar Research Working Group (GEOPOLAR), University of Bremen, Germany