Zespół Rekonstrukcji Zmian Środowiska

...wszystko, co dzieje się dzisiaj jest rezultatem tego, co wydarzyło się wczoraj.

Nasi współpracownicy w ramach aktualnie realizowanych projektów:

University of Bern, Paleolimnology Group, Bern, Switzerland
University of Bremen, Geomorphology and Polar Research Working Group (GEOPOLAR), Bremen, Germany
CREAF – Ecological and Forestry Applications Research Centre, GECA Environmental Change Ecology Group, Barcelona, Spain
Geological Survey of Finland, Geological Survey of Finland, Espoo, Finland
Adam Mickiewicz University, Department of Geology and Paleogeography, Poznan, Poland
GFZ German Research Centre for Geosciences, Climate Dynamics and Landscape Evolution Section, Potsdam, Germany
University of Liège, Research Unit GEOLOGY, Liège, Belgium
University of Portsmouth, Department of Geography, Portsmouth, United Kingdom
W. Szafer Institute of Botany PAS, Department of Paleobotany, Kraków, Poland
Maria Curie-Sklodowska University, Institute of Earth and Environmental Sciences, Lublin, Poland
University of Gdańsk, Department of Marine Geology, Gdańsk, Poland