Pracownia Rekonstrukcji Zmian Środowiska

...wszystko, co dzieje się dzisiaj jest rezultatem tego, co wydarzyło się wczoraj.

23.09.2019

Minął kolejny rok istnienia naszej pracowni. Cieszyliśmy się ostatnim letnim dniem w ogrodzie przy grillowaniu i hipisowskiej muzyce.

08.08.2019

W dniach 25-31 lipca 2019 odbył się w Dublinie 20 Kongres INQUA. Pośród niemal 3000 uczestników z całego świata, naszą pracownię reprezentowali: Małgorzata Kinder, Anna Poraj-Górska i Maurycy Żarczyński. Byliśmy autorami i współautorami kilku referatów i posterów.

Referaty:
Nathalie Fagel, Pablo Pedreros, Denisse Alvarez, Wojciech Tylmann, Alberto Araneda, Sabine Schmidt, Philippe Martinez, Roberto Urrutia
Reconstruction of precipitation changes over the last 800 years in NE Patagonia: the varved Lake Jeinimeni record (46.5°S, Chile)

Małgorzata Kinder, Sabine Wulf
New distal cryptotephra findings in annually laminated lacustrine sediments of northern Poland

Paul Zander, Martin Grosjean, Wojciech Tylmann, Maurycy Żarczyński, Agnieszka Wacnik
High-resolution multi-proxy reconstruction of Holocene productivity and lake mixing dynamics, Lake Żabińskie, Poland

Postery:
Małgorzata Kinder, Wojciech Tylmann, Michał Rzeszewski, Bernd Zolitschka
Sedimentation dynamics in multi-millennial lacustrine record: varves and slumps in Lake Szurpiły (NE Poland)

Stamatina Makri, Wojciech Tylmann, Hendrik Vogel, Martin Grosjean
Investigating meromixis dynamics in varved lake sediments of Lake Jaczno, Poland using high-resolution hyperspectral imaging and XRF data

Anna Poraj-Górska, Magdalena Suchora, Agnieszka Szczerba, Wojciech Tylmann
Recent eutrophication and deposition of varved sediments in lakes: case study of Lake Dubie in northwestern Poland

Giulia Wienhues, Wojciech Tylmann, Hendrik Vogel, Stamatina Makri
A Holocene high-resolution multi-proxy record of aquatic productivity, soil erosion and meromixis from varved Lake Rzesniki, NE Poland

Paul Zander, Darrell Kaufman, Martin Grosjean, Sönke Szidat, Maurycy Żarczyński, Anna Poraj-Górska
Radiocarbon dating in lake sediments: assessing the usefulness of very small samples using the Mini Carbon Dating System (MICADAS)

Maurycy Żarczyński, Dirk Enters, Wojciech Tylmann
Fe and Mn in lake sediments: spatiotemporal patterns and potential for redox reconstructions – a multicore study from Lake Łazduny (Poland)


Reprezentacja Uniwersytetu Gdańskiego na Kongresie INQUA w Dublinie


Gosia prezentuje poster dotyczacy jeziora Szurpiły


Ania i Maurycy prezentują swoje postery

02.07.2019

W ramach aktualnie realizowanych w Pracowni Rekonstrukcji Zmian Środowiska projektów odbyło się spotkanie robocze z naszymi współpracownikami z Uniwersytetu w Bernie. W dniach 24-27.06.2019 gościliśmy paleolimnologów w składzie: Prof. Martin Grosjean, Stamatina Makri, Andrea Sanchini, Giulia Wienhues i Paul Zander.

W trakcie spotkania przedstawione zostały aktualnie realizowane prace w ramach następujących projektów NCN oraz SNF:
1. Poszukiwanie sygnału klimatycznego przetrwałego w osadach jeziornych na podstawie zintegrowanego monitoringu współczesnej sedymentacji i analiz ultra wysokiej rozdzielczości osadów rocznie laminowanych
2. Exploring VNIR/SWIR Hyperspectral Imaging of Varved Lake Sediments: Methods and Applications
3. Osady laminowane jako wskaźnik pojawienia się warunków beztlenowych w jeziorach północnej Polski
4. Poszukiwania kryptotefry: zmierzając do udoskonalenia narzędzia do precyzyjnej korelacji stratygraficznej osadów jeziornych w północnej Polsce (TEPHRA)

Odbyliśmy również wizytę w Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

30.06.2019

W dniu 18 czerwca Maurycy Żarczyński zaprezentował wyniki prac składających się na jego rozprawę doktorską w Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Prezentacja była szerszej współpracy z grupą dr hab. Jacka Szmańdy prof. nadzw., a dotyczącej głównie analiz granulometrycznych osadów.

10.06.2019

Na zaproszenie prof. dr hab. Mirosława Błaszkiewicza, w dniu 31 maja, Maurycy Żarczyński zaprezentował wyniki badań składających się na jego rozprawę doktorską. Prezentacja odbyła się w Zakładzie Zasobów Środowiska i Geozagrożeń, IGiPZ PAN w Toruniu.

10.06.2019

W dniach 26-29 maja 2019 r. Anna Poraj-Górska oraz Maurycy Żarczyński wzięli udział w międzynarodowych warsztatach pt. „Funding starts here. Grant writing workshop for early-career researchers”. Warsztaty odbyły się w Pradze i były zorganizowane przez PAGES Early-Career Network. Ich celem było zapoznanie młodych naukowców z całego świata z możliwościami uzyskania finansowania oraz podstawowymi zasadami pisania i składania grantów naukowo-badawczych do takich instytucji jak European Research Council czy National Science Fundation.

16.05.2019

Właśnie wróciliśmy z Rumunii gdzie próbowaliśmy pobierać rdzenie osadów z jezior górskich Sureanu i Colibita. Projekt współpracy z kolegami z Uniwersytetu Babes Bolyai w Cluj-Napoca zapowiada się interesująco. Planujemy połączyć wyniki badań osadów jeziornych i przyrostów rocznych drzew aby rekonstruować częstotliwość występowania lawin i tempo akumulacji osadów. Naszym współpracownikom z Rumunii (dr Olimpiu Pop i dr Ionela Rachita) dziękujemy za opiekę i miłe chwile w terenie!

09.05.2019

W dniu 25.04.2019 odbyła się w Instytucie Geografii publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Maurycego Żarczyńskiego pt. „Environmental change during the last 2000 years recorded in microfacies and geochemistry of varved sediments from Lake Żabińskie (northeastern Poland)”. Dzień później Rada Wydziału Oceanografii i Geografii nadała mu stopień naukowy doktora. Praca doktorska jest efektem kilkuletnich badań realizowanych w ramach projektu CLIMPOL-2k.

20.03.2019

W dniach 18-19.03.2019 odbyła się w Białymstoku X Sesja Paleolimnologiczna organizowana przez Instytut Biologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Polskie Towarzystwo Limnologiczne. Tym razem tematem przewodnim sesji były osady jeziorne z interglacjałów starszych od holocenu. Nasza pracownia zaprezentowała jeden referat i pięć posterów dotyczących aktualnie realizowanych badań.

Referaty:
Małgorzata Kinder
Dystalna kryptotefra w laminowanych osadach jeziornych północnej Polski

Postery:
Magdalena Suchora, Anna Poraj-Górska, Wojciech Tylmann, Maurycy Żarczyński
Warwy, wioślarki i wielka eutrofizacja – czyli co zdarzyło się w jeziorze Dubie

Anna Poraj-Górska, Wojciech Tylmann
Geochemiczny zapis rozpoczęcia sedymentacji osadów laminowanych w XX wieku na przykładzie trzech jezior północnej Polski

Maurycy Żarczyński, Wojciech Tylmann, Dirk Enters
Fe i Mn w osadach jeziora Łazduny: zmienność czasoprzestrzenna i potencjał do rekonstrukcji redox

Paulina Głowacka, Agnieszka Szczerba, Wojciech Tylmann
Zróżnicowanie współczesnej sedymentacji osadów w jeziorach Łazduny i Rzęśniki (Pojezierze Mazurskie)

Agnieszka Szczerba, Paulina Głowacka, Monika Rzodkiewicz, Sergi Pla-Rabes, Wojciech Tylmann
Sezonowe zmiany składu biologicznego osadów jeziora Łazduny

18.02.2019

Nowy artykuł o holoceńskiej historii wpływu człowieka w północno-wschodniej Polsce został opublikowany w Journal of Paleolimnology. W tej publikacji pokazujemy potencjał osadów warwowych i wielowskaźnikowych analiz osadów jeziora Szurpiły. Zapis palinologiczny posłużył do rekonstrukcji epizodów deforestacji i rozwoju działalności rolniczej, podczas gdy analizy okrzemkowe, wioślarkowe, sedymentologiczne, geochemiczne i izotopów stabilnych pozwoliły na odtworzenie procesów limnologicznych w zmieniających się warunkach środowiska. Miłej lektury!

Kinder M., Tylmann W., Bubak I., Fiłoc M., Gąsiorowski M., Kupryjanowicz M., Mayr C., Sauer L., Voellering U., Zolitschka B. 2019 Holocene history of human impacts inferred from annually laminated sediments in Lake Szurpiły, northeast Poland. Journal of Paleolimnology. DOI 10.1007/s10933-019-00068-2. LINK

14.02.2019

W dniach 20.01-09.02 Agnieszka Szczerba odbyła szkolenie z analizy cyst złotowiciowców w CREAF – Ecological and Forestry Applications Research Centre w Hiszpanii. Opiekunem stażu był dr Sergi Pla-Rabes. Wyjazd zrealizowany został w ramach projektu dla doktorantów i młodych naukowców Uniwersytetu Gdańskiego pt. „Analiza cyst złotowiciowców jako narzędzie służące rekonstrukcjom zmian środowiska o wysokiej rozdzielczości czasowej”(nr 528-G110-B095-18).

05.02.2019

Kolejny artykuł o Jeziorze Żabińskim został właśnie opublikowany w czasopismie Quaternary. W tej pracy analizujemy skład granulometryczny osadów biogenicznych i ukazujemy jego zróżnicowanie w poszczególnych mikrofacjach warwowych. Miłej lektury!

Żarczyński M., Szmańda J., Tylmann W. 2019 Grain-Size Distribution and Structural Characteristics of Varved Sediments from Lake Żabińskie (Northeastern Poland). Quaternary, 2, 8. DOI 10.3390/quat2010008 LINK

13.12.2018

Nowy artykuł o Jeziorze Żabińskim został właśnie opublikowany w Science of the Total Environment. W tej pracy pokazujemy jak zmienność mikrofacji warwowych i wskaźnik Fe/Mn mogą być interpretowane w kontekście zmian użytkowania terenu, mieszania wód i warunków tlenowych w jeziorze. Miłej lektury!

Żarczyński M., Wacnik A., Tylmann W. 2019 Tracing lake mixing and oxygenation regime using the Fe/Mn ratio in varved sediments: 2000 year-long record of human-induced changes from Lake Żabińskie (NE Poland). Science of the Total Environment, 657: 585–596. DOI 10.1016/j.scitotenv.2018.12.078. LINK

05.12.2018

Od 1 grudnia 2018 roku do naszej pracowni dołączyła mgr inż. Karolina Molisak, która będzie opiekowała się laboratoriami. Karolina jest absolwentką Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, na którym ukończyła studia biotechnologiczne. Witamy na pokładzie!

05.12.2018

W dniu 3 grudnia Prof. Nathalie Fagel z Uniwersytetu w Liege (Belgia) zaprezentowała wyniki swoich badań prowadzonych w Chile. Prezentacja pt. „Geochemical record of Lake Jeinimeni & environmental variability over the last centuries in Northern Chilean Patagonia” dotyczyła jednego z niewielu jezior w tej części Patagonii, w którym odnaleziono osady warwowe. Nasza pracownia uczestniczy w opracowaniu chronologii dla profilu osadów z tego jeziora, co traktujemy jako niezwykle ekscytujące zadanie.