Alicja Bonk

Dorobek naukowy

2023-03-09

Publikacje recenzowane

Artykuły naukowe

W kolejności chronologicznej
Bonk A., Piotrowska N., Żarczyński M., Enters D., Makohonienko M., Rzodkiewicz M., Tylmann W., 2023, Limnological responses to environmental changes during the last 3.000 years revealed from a varved sequence of lake Lubińskie (western Poland), Catena, 226, 107053, https://doi.org/10.1016/j.catena.2023.107053
Haliuc A., Bonk A., Longman J., Hutchinson S.M., Zak M., Veres D., 2022, Challenges in interpreting geochemical data: an appraisal of analytical techniqes to a krastic lake sediment record, Water, 14, 5, 806, https://doi.org/10.3390/w14050806
Bonk A., Słowiński M., Żarczyński M., Oliński P., Kupryjanowicz M., Fiłoc M., Tylmann W., 2022, Tracking fire activity and post-fire limnological responses using the varved sedimentary sequence of Lake Jaczno, Poland, The Holocene, 32, 6, 515-528, https://doi.org/10.1177/09596836221080755
Poraj-Górska A. I., Bonk A., Żarczyński M., Kinder M., Tylmann W., 2021, Varved lake sediments as indicators of recent cultural eutrophication and hypolimnetic hypoxia in lakes, Anthropocene, 36, 100311, https://doi.org/10.1016/j.ancene.2021.100311
Fojutowski M., Gierszewski P., Brykała D., Bonk A., Błaszkiewicz M., Kramkowski M., 2021, Spatio-temporal differences of sediment accumulation rate in the Lake Gościąż (Central Poland) as a response of meteorolical conditions and lake basin morphometry, Cuadernos de Investigación Geográfica, 47, NA, http://doi.org/10.18172/cig.4724
Bonk A. Müller D., Ramisch A., Kramkowski M.A., Noryśkiewicz A.M., Sekudewicz I., Gąsiorowski M., Luberda-Durnaś K., Słowiński M., Schwab M., Tjallingii R., Brauer A., Błaszkiewicz M., 2021, Varve microfacies and chrobology from a new sediment record of Lake Gościąż (Poland), Quaternary Science Reviews, 251, 106715, https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2020.106715
Kruczkowska B., Błaszkiewicz M., Jonczak J., Uzarowicz Ł., Moska P., Brauer A., Bonk A., Słowiński M., 2020, The Late Glacial pedogenesis interrupted by aeolian activity in Central Poland - records from the Lake Gościąż catchment, CATENA, 185, 104286, https://doi.org/10.1016/j.catena.2019.104286
Bonk A., 2019, Fire occurrence and the current state of palaeofire reconstructions based on sedimentary charcoal from natural archives in Poland, Bulletin of Geography. Physical Geography Series, 17, 49–60, http://dx.doi.org/10.2478/bgeo-2019-0014
Ustrzycka A., Piotrowska N., Bonk A., Filipiak, J., Tylmann, W., 2018, Isotopic fingerprints of the Lake Żabiskie (NE Poland) hydrological system on contemporary carbonates precipitated in the lake, Isotopes in Environmental and Health Studies, 54, 3, 225–243, DOI:10.1080/10256016.2017.1349118
Hernandez-Almeida I., Grosjean M., Pla-Rabes S., Filipiak J., Bonk A., Tylmann W, 2017, Influence of inter-annual environmental variability on chrysophyte cysts assemblages: insight from a 2-years sediment trap study in lakes from northern Poland, Journal of Limnology, 76, 2, 409–423, https://doi.org/10.4081/jlimnol.2017.1604
Wacnik A., Tylmann W., Bonk A., Goslar T., Enters D., Meyer-Jacob C., Grosjean M., 2016, Determining the responses of vegetation to natural processes and human impacts in north-eastern Poland during the last millennium: combined pollen, geochemical and historical data, Vegetation History and Archaeobotany, 25, 5, 479–498, DOI 10.1007/s00334-016-0565-z
Hernandez-Almeida I., Grosjean M., Gómez-Navarro JJ., Larocque-Tobler I., Bonk A., Enters D., Ustrzycka A., Piotrowska N., Przybylak R., Wacnik A., Witak M., Tylmann W, 2016, Resilience, rapid transitions and regime shifts: Fingerprinting the responses of Lake Żabińskie (NE Poland) to climate variability and human disturbance since AD 1000, The Holocene, 27, 2, 258–270, DOI: 10.1177/0959683616658529
Bonk A., Kinder M., Enters D., Grosjean M., Meyer-Jacob C., Tylmann W, 2016, Sedimentological and geochemical responses of Lake Żabińskie (north-eastern Poland) to erosion changes during the last millennium, Journal of Paleolimnology, 56, 2-3, 239–252, DOI: 10.1007/s10933-016-9910-6
Tylmann W., Bonk A., Goslar T., Wulf S., Grosjean M, 2016, Calibrating 210Pb results with varve chronology and independent chronostratigraphic markers: problems and implications, Quaternary Geochronology, 32, 1–10, https://doi.org/10.1016/j.quageo.2015.11.004
Larocque-Tobler I., Filipiak J., Tylmann W., Bonk A., Grosjean M, 2016, Corrigendum to: Comparison between chironomid-inferred mean-August temperature from varved Lake Żabińskie (Poland) and instrumental data since 1986 AD, Quaternary Science Reviews, 140, 163–167, DOI 10.1016/j.quascirev.2016.01.020
Hernandez-Almeida I., Grosjean M., Tylmann W., Bonk A, 2015, Chrysophyte cyst-inferred variability of warm season lake water chemistry and climate in northern Poland: training set and downcore reconstruction, Journal of Paleolimnology, 123, 1, 86–96, doi: 10.1007/s10933-014-9812-4
Bonk A., Tylmann W., Amann B., Enters D., Grosjean M, 2015, Modern limnology and varve-formation processes in Lake Żabińskie, northeastern Poland: comprehensive process studies as a key to understand the sediment record, Journal of Limnology, 74, 2, 358–370,  https://doi.org/10.4081/jlimnol.2014.1117
Larocque-Tobler I., Filipiak J., Tylmann W., Bonk A., Grosjean M, 2015, Comparison between chironomid-inferred mean-August temperature from varved Lake Żabińskie (Poland) and instrumental data since 1986 AD, Quaternary Science Reviews, 111, 35–50, https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2015.01.001
Bonk A., Tylmann W., Goslar T., Wacnik A., Grosjean M, 2015, Comparing varve counting and 14C-AMS chronologies in the sediments of Lake Żabińskie, northeastern Poland: implications for accurate 14C dating of lake sediments, Geochronometria, 42, 159–171, DOI 10.1515/geochr-2015-0019
Amann B., Lobsinger S., Fischer D., Tylmann W., Bonk A., Filipiak J., Grosjean M, 2014, Spring temperature variability and eutrophication history inferred from sedimentary pigments in the varved sediments of Lake Żabińskie, north-eastern Poland, Global and Planetary Change, 123, A, 86–96, https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2014.10.008

Do góry

Wystąpienia konferencyjne

(Prezentacje i postery)

Z abstraktem

W kolejności chronologicznej
Bonk A., Tylmann W., Makohonienko M., 2022, Human-induced vegetation fires derived from Lake Lubińskie sedimentary record, IAL-IPA 2022 Lagos Memorias del Territorio (Lakes as Memories of Landscape), Bariloche, Argentyna, 27.11-02.12.2022, Book of abstracts, 54
Tylmann W., Żarczyński M., Bonk A., Borowiak D., Głowacka P., Grosjean M., Nowiński K., Szczerba A., Zander P., 2022, Wpływ warunków meteorologicznych na formowanie się osadów warwowych w północnej Polsce: dekada obserwacji limnologicznych Jeziora Żabińskiego, Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior i zbiorników wodnych. 20 lat Polskiego Towarzystwa Limnologicznego, Wierzba, Polska, 14–16.09.2022, NA
Piotrowska N., Bonk A., Żarczyński M., Tylmann W., Enters D., Makohonienko M., Rzodkiewicz M., 2022, Chronology of Lake Lubińskie (W Poland) sediments, 24th Radiocarbon Conference - 10th 14C & Archaeology Conference, Zurych, Szwajcaria, 11–16.09.2022, Book of abstracts, 50
Bonk A., Belcher C. M., Tylmann W., 2022, Is charcoal reflectance a palaeofire intensity proxy?, EGU General Assembly 2022, Wiedeń, Austria, 23–27.05.2022, Online Abstracts, EGU22-2937
Bonk A., Piotrowska N., Żarczyński M., Enters D., Rzodkiewicz M., Makohonienko M., Tylmann W., 2022, Ecological responses to environmental changes revealed from a varved sequence of Lake Lubińskie (western Poland), PAGES 6th Open Science Meeting, Agadir, Maroko, 16–20.05.2022, Online Abstracts
Bonk A., Słowiński M., Żarczyński M., Oliński P., Kupryjanowicz M., Fiłoc M., Tylmann W., 2022, Human activity as the main driver of the forest fires in northeast Poland over the last 1,750 years, EGU Galileo Conference: Fire impacts at the Earth surface across space and time: perspectives for future fire management, Bad Belzig, Niemcy, 28.03–01.04.2022, Abstract Book, 14
Piotrowska N., Bonk A., Tylmann W., Żarczyński M., Enters D., 2022, Chronologia osadów Jeziora Lubińskiego, XII Sesja Paleolimnologiczna, Gliwice, Polska, 21–22.03.2022, Abstract Book, 26
Bonk A., Słowiński M., Żarczyński M., Oliński P., Kupryjanowicz M., Fiłoc M., Tylmann W., 2022, Historia pożarów (wildfires) w północno-wschodniej Polsce i ich wpływ na funkcjonowanie jeziora Jaczno, XII Sesja Paleolimnologiczna, Gliwice, Polska, 21–22.03.2022, Abstract Book, 24
Bonk A., Żarczyński M., Słowiński M., Oliński P., Kupryjanowicz M., Fiłoc M., Tylmann W., 2021, Wpływ antropopresji, zmiany klimatu i szaty roślinnej na częstotliwość zjawisk pożarowych w północno-wschodniej Polsce i funkcjonowanie jeziora Jaczno w ciągu ostatnich 1750 lat, XII Zjazd Geomorfologów Polskich: Procesy geomorfologiczne w warunkach globalnych zmian środowiska, Gdańsk, Polska, 14–16.10.2021, Abstract Book, 141
Poraj-Górska A., Bonk A., Żarczyński M., Kinder M., Tylmann W., 2021, Osady warwowe jako wskaźnik antropocenu: zapis kulturowej eutrofizacji i sezonowej hipoksji, XII Zjazd Geomorfologów Polskich: Procesy geomorfologiczne w warunkach globalnych zmian środowiska, Gdańsk, Polska, 14–16.10.2021, Abstract Book, 183
Poraj-Górska A., Bonk A., Żarczyński M., Kinder M., Tylmann W., 2021, Human impact induces formation and preservation of varves: case studies from northern Poland, Virtual Meeting, 35th IAS Meeting of Sedimentology, Praga, Czechy, 21.06.2021, Book of Abstracts, 363
Tylmann W., Bonk A., Głowacka P., Poraj-Górska A., Szczerba A., Żarczyński M., 2018, Tracking the variability of modern and past sediment fluxes in lakes: A perspective from varved lakes in northeastern Poland, 4th International Conference "Water resources and wetlands", Tulcea, Rumunia, 05-09.09.2018, Programme and Book of Abstracts, 40-41
Bonk A., Tjallingii R., Kramkowski M., Noryśkiewicz A.M., Zawiska I., Słowiński M., Brauer A., Błaszkiewicz M., 2018, Varved lake sediments from Lake Gościąż (Central Poland) as a high-resolution archive of past environmental and climatic changes, IPA-IAL Joint Meeting, Sztokholm, Szwecja, 18-21.06.2018, Abstract Book, 294
Bonk A., Słowiński M., Tijallingii R., Noryśkiewicz A.M., Luberda-Durnaś K., Schwab M., Kramkowski M., Brauer A., Błaszkiewicz M., 2018, Short-term Holocene climate ocillations recorded in Lake Gościąż sediments, Central Poland, EGU, Wiedeń, Austria, 8-13.04.2018, Geophysical Research Abstracts, EGU2018-2949-1
Tylmann W., Bonk A., Pytel J., Żarczyński M., 2017, Sediment fluxes in Lake Żabińskie (northeastern Poland): A 2000 year-long perspective from annually laminated sediment core, PAGES 5th Open Science Meeting, Saragosa, Hiszpania, 09-13.05.2017, Abstracts Book, 411
Żarczyński M., Bonk A., Goslar T., Tylmann W., 2017, Sediment fluxes in Lake Żabińskie (northeastern Poland): A 2000 year-long perspective from annually laminated sediment core, PAGES 5th Open Science Meeting, Saragosa, Hiszpania, 09-13.05.2017, Abstracts Book, 433
Bonk A., Błaszkiewicz M., Brauer A., Brykała D., Gierszewski P., Kramkowski M., Plessen B., Schwab M., Słowiński M., Tijallingii R., 2017, A new high-resolution sediment record from Lake Gościąż (central Poland), EGU, Wiedeń, Austria, 23-28.04.2017, Geophysical Research Abstracts, EGU2017-12182
Poraj-Górska A., Bonk A., Żarczyński M., Tylmann W., 2016, Relationships between catchment properties, lake water environment and sediment accumulation in lakes of northern Poland: the project design and preliminary results, International Conference “Lakes, Reservoirs and Ponds. Impacts-Threats-Conservation”, Iława, Polska, 31.05-03.06.2016, Book of abstracts, 169
Żarczyński M., Tylmann W., Bonk A., Goslar T., 2016, An annually resolved chronology for the last two millennia: potential of the varved sediments from Lake Żabińskie, northeastern Poland, 12th International Conference “Methods and absolute chronology”, Paniówki, Polska, 11-13.05.2016, Geochronometria, Conference Abstracts Series, 92
Piotrowska N, Ustrzycka A., Bonk A., Tylmann W, 2015, Isotopic investigations of contemporary carbonate sediments in 50 lakes from N Poland, ESIR Isotope Workshop XIII, Zadar, Chorwacja, 20-24.09.2015, Book of abstracts, 74
Bonk A., Tylmann W., Amann B., Enters D., Grosjean M., Wulf S, 2015, Process studies and varve chronology as the basis for high resolution paleoclimate reconstructions of the Lake Żabińskie (northeastern Poland), The 13th International Paleolimnology Symposium (IPS 2015), Lanzhou, Chiny, 04-07.08.2015, Abstract Book, 26
Hernández-Almeida I., Grosjean M., Bonk A., Tylmann W., 2015, Chryosphyte cysts population dynamics in northern Poland: a two-years sediment trap experiment, Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia, Gdańsk, Polska, 17-19.06.2015, Program and Abstracts Book, 79
Bonk A., Tylmann W., Amann B., Enters D., Grosjean M, 2015, Modern limnology, sediment accumulation and varve formation processes in Lake Żabińskie, northeastern Poland: a key to understand the sediment record, Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia, Gdańsk, Polska, 17-19.06.2015, Program and Abstracts Book, 80
Bonk A., Tylmann W., Grosjean M, Kinder M., Filipiak J, Enters D, 2015, Sedimentological and geochemical record of meteorological variability in varves of Lake Żabińskie, northeastern Poland, Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia, Gdańsk, Polska, 17-19.06.2015, na, na
Ustrzycka A., Piotrowska N., Tylmann W., Bonk A., Filipiak J., Wacnik A., Hernández-Almeida I., Grosjean M., 2015, Stable isotope record in annually laminated lake sediments from Lake Żabińskie (NE Poland) for the last millennium, Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia, Gdańsk, Polska, 17-19.06.2015, Program and Abstracts Book, 48
Ustrzycka A., Piotrowska N., Tylmann W., Bonk A., 2015, Isotopic investigations of contemporary carbonate sedimentation in lakes from N Poland, Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia, Gdańsk, Polska, 17-19.06.2015, Program and Abstracts Book, 77
Tylmann W., Amann B., Bonk A., Goslar T., Grosjean M., 2015, Varved sediments of Lake Żabińskie, northeastern Poland: a chronological frame for high-resolution paleoclimate reconstructions over the last millennium, Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia, Gdańsk, Polska, 17-19.06.2015, Program and Abstracts Book, 25
Larocque-Tobler I., Tylmann W., Grosjean M., Filipiak J., Bonk A., 2015, Temperature reconstruction using chironomids (non-biting midges) preserved in the varved sediment of Lake Żabińskie, Poland, Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia, Gdańsk, Polska, 17-19.06.2015, Program and Abstracts Book, 26
Wacnik A., Bonk A., Tylmann W., Grosjean M., 2015, Anthropogenic changes of vegetation over the last millennium in NE Poland; a case study on the varved sediments from Lake Żabińskie, Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia, Gdańsk, Polska, 17-19.06.2015, Program and Abstracts Book, 90
Wacnik A., Bonk A., Tylmann W., Grosjean M., 2015,  From forests to the cultural landscape in Masuria (NE Poland): a  case study on the varved sediments from Lake Żabińskie., 11th International Meeting of the Pollen Monitoring Programme, Instambuł, Turcja, 12-16.05.2015, Volume of Abstracts, 38
Gabryś A., Piotrowska N., Tylmann W., Bonk A., Filipiak J., Wacnik A., Hernández-Almeida I., Grosjean M., 2015, Stable isotope record in annually laminated lake sediments from Lake Żabińskie (NE Poland) for the last millennium, EGU, Wiedeń, Austria, 12-17.04.2015, Geophysical Research Abstracts, EGU2015-3417
Piotrowska N., Gabryś A., Tylmann W., Bonk A, 2015, Isotopic investigations of contemporary carbonate sedimentation in lakes from N Poland, EGU, Wiedeń, Austria, 12-17.04.2015, Geophysical Research Abstracts, EGU2015-3376
Tylmann W., Bonk A., Amann B., Butz C., Enters D., Kinder M., Grosjean M., 2015, Composition and structure of varves in Lake Żabińskie, northeastern Poland: a potential for high-resolution reconstruction of meteorological conditions, EGU, Wiedeń, Austria, 12-17.04.2015, Geophysical Research Abstracts, EGU2015-13178
Bonk A., Tylmann W., Enters D., Grosjean M, 2014, Modern sedimentation processes in Lake Żabińskie, northeastern Poland, EGU, Wiedeń, Austria, 27.04-02.05.2014, Geophysical Research Abstracts, EGU2014-13158,
Hernández-Almeida I., Grosjean M., Tylmann W., Bonk A., 2014, Chrysophyte cyst-inferred variability of warm season in lake water chemistry and climate in northern Poland: training set and downcore reconstruction, EGU, Wiedeń, Austria, 27.04-02.05.2014, Geophysical Research Abstracts, EGU2014-7335
Bonk A., Tylmann W., Motykowska-Liebner M., Grosjean M., 2013, Validation of varve-based chronology of uppermost sediments using 137Cs: case study of Lake Żabińskie, northeastern Poland, Methods of Absolute Dating, Podlesice, Polska, 41412, Abstract & Programme, 84
Tylmann W., Bonk A., Enters D., Goslar T., Grosjean M., 2013, Varve structure, chronology and XRF scanning results of the sediment record form Lake Żabińskie: Insight into the climate of the last millennium.,  Paleoecological reconstructions - lacustrine, peat and cave sediments, Kraków, Polska, 22-24.05.2012, Abstract Book, 41
Grosjean M., Hernández-Almeida I., Larocque-Tobler I., Amann B., Butz C., Bonk A., Filipiak J., Przybylak R., Tylmann W, 2013, Calibrating and reconstructing the climate of NE Poland from varved Lake Żabińskie, Masurian Lake Land,  Paleoecological reconstructions - lacustrine, peat and cave sediments, Kraków, Polska, 22-24.05.2013, Abstract Book, 29
Tylmann W., Grosjean M., Amann B., Bonk A., Filipiak J., Goslar T., Hernández-Almeida I., Kinder M., Larocque-Tobler I., Piotrowska N., Przybylak R., Wacnik A., Witak M., Zolitschka B, 2012, Climate of northern Poland during the last 1000 years: Quantitative multi-proxy reconstructions with annual resolution based on varved lake sediments from Lake Żabińskie, 12th International Paleolimnology Symposium (IPS 2012), Glasgow, Wielka Brytania, 21-24.08.2012, Abstract Book, 122-123
Tylmann W., Grosjean M., Amann B., Bonk A., Kinder M., Żarczyński M., 2012, Varved Lake Żabińskie, northeastern Poland: a promising site for high-resolution multi-proxy paleoclimatic reconstructions for the last millennium, 3rd PAGES Varves Working Group Workshop, Manderscheid, Niemcy, 20-25.03.2012, Terra Nostra 2012/1, 91-92
Tylmann W., Grosjean M., Kamenik C., Amann B., Bonk A., Filipiak J., Goslar T., Kinder M., Larocque I., Piotrowska N., Przybylak R., Wacnik A., Witak M., 2011, Klimat północnej Polski w ostatnim tysiącleciu: Powiązanie przyszłości z przeszłością, Zmiany klimatyczne w przeszłości geologicznej, Warszawa, Polska, 23-24.11.2011, Zmiany paleoklimatyczne w przeszłości geologicznej, Referaty i postery, 84

Do góry

Bez abastraktu

W kolejności chronologicznej
Żarczyński M., Zander P, Bonk A., Głowacka P., Szczerba A., Grosjean M., Tylmann W., 2021, Na styku neo i paleolimnologii: warwowa dekada w Jeziorze Żabińskim, XI Sesja Paleolimnologiczna, Rekonstrukcje zmian środowiska w oparciu o badania osadów jeziorno-torfowiskowych Polski północnej i osadów klifowych, Słupsk, Polska, 07.06.2021
Poraj-Górska A., Bonk A., Żarczyński M., Kinder M., Tylmann W., 2021, Osady warwowe jako wskaźnik antropocenu: zapis kulturowej eutrofizacji i sezonowej hipoksji, XI Sesja Paleolimnologiczna, Rekonstrukcje zmian środowiska w oparciu o badania osadów jeziorno-torfowiskowych Polski północnej i osadów klifowych, Słupsk, Polska, 07.06.2021
Poraj-Górska A., Bonk A., Żarczyński M., Tylmann W., 2018, Limnologiczne uwarunkowania sedymentacji osadów w wybranych jeziorach północnej Polski, IX Sesja Paleolimnologiczna, Dynamika zmian klimatycznych w czwartorzędzie oraz granica późny glacjał/holocen w osadach biogenicznych południowej Polski, Kraków, Polska, 15-16.03.2018
Bonk A.¸Tjallingii R., Kramkowski M., Słowiński M, Błaszkiewicz M., 2018, Sedymentologiczna i geochemiczna charakterystyka holoceńskich osadów jeziora Gościąż, IX Sesja Paleolimnologiczna, Dynamika zmian klimatycznych w czwartorzędzie oraz granica późny glacjał/holocen w osadach biogenicznych południowej Polski, Kraków, Polska, 15-16.03.2018
Bonk A., Zawiska I, 2017, The varved lake sediments: distribution and potential for high-resolution paleoenvironmental reconstructions, Problems of rational use natural resources and sustainable development of Polesie, Mińsk, Białoruś, 14-17.09.2016
Fojutowski M., Bonk A., członkowie projektu „Gościąż”, 2017, Zapis realcji środowiska na podstawie wysokorozdzielczych analiz osadów jeziora Gościąż, VIII Sesja Paleolimnologiczna Metody stosowane w badaniach czwartorzędowych osadów jeziornych i torfowiskowych, Warszawa, Polska, 30-31.03.2017
Żarczyński M., Bonk A., Goslar T., Tylmann W., 2017, Zmiany tempa akumulacji osadów w Jeziorze Żabińskim (NE Polska) w okresie ostatnich 2000 lat, VIII Sesja Paleolimnologiczna, Warszawa, Polska, 30-31.03.2017
Bonk A., Tylmann W., Goslar T., 2014, Chronology for the Lake Żabińskie sediment record: major issues and plans for the “chronology part”, CLIMPOL Workshop IV, Gdańsk, Polska, 11-12.09.2012
Bonk A., Tylmann W., Amann B., Enters D., Grosjean M., 2014, Varve formation processes in Lake Żabińskie and their paleoclimatic relevance, CLIMPOL Workshop IV, Gdańsk, Polska, 11-12.09.2013
Amann B., Lobsinger S., Fischer D., Tylmann W., Bonk A., Filipiak J., Grosjean M, 2014, Sedimentary pigments & VIS-RS data, CLIMPOL Workshop IV, Gdańsk, Polska, 11-12.09.2014
Tylmann W., Bonk A., 2013, Chronology for the last 130 years: varves and radionuclides, CLIMPOL Workshop III, Jeziorowskie, Polska, 13-15.09.2013
Goslar T., Tylmann W., Bonk A., 2013, Results of radiocarbon dating and combined chronological model, CLIMPOL Workshop III, Jeziorowskie, Polska, 13-15.09.2013
Bonk A., Tylmann W, 2013, Varve chronology for the last millennium, CLIMPOL Workshop III, Jeziorowskie, Polska, 13-15.09.2013
Tylmann W., Bonk A., 2012, Sub-sampling strategy and data collection, CLIMPOL Workshop II, Gdańsk, Polska, 19-20.10.2012
Tylmann W., Amann B., Bonk A., Enters D., Grosjean M., Kamenik C., Kinder M, 2012, Coring techniques, core correlation and composite profile lithology, CLIMPOL Workshop II, Gdańsk, Polska, 19-20.10.2012
Bonk A., 2012, Chronology, current state and plans, CLIMPOL Workshop II, Gdańsk, Polska, 19-20.10.2012

Do góry

Projekty naukowe

W kolejności chronologicznej
Badanie historii pożarów w Polsce w ciągu ostatniego 2000 lat z wykorzystaniem rocznie laminowanych osadów jeziornych,, 2019, Narodowe Centrum Nauki, 2019/32/C/ST10/00038: kierownik
Ostatnie 1200 lat historii jeziora Gościąż – wpływ klimatu i działalności człowieka na krajobraz, 2018, DAAD, 91695826: kierownik
Zapis reakcji środowiska na zmiany klimatu ostatnich 15 tysięcy lat na linii europejskiego transektu W-E w oparciu o nowe, zintegrowane analizy wysokiej rozdzielczości osadów jeziora Gościąż, 2017, Narodowe Centrum Nauki, 2015/19/B/ST10/03039: Post-Doc
Oznaczenie izotopów 210Pb i 137Cs jako metody weryfikacji kalendarzowej skali czasu osadów Jeziora Żabińskiego, 2013, Uniwersytet Gdański, 538-G110-B257-13: kierownik
Rozpoznanie rocznego cyklu sedymentacji w Jeziorze Żabińskim jako klucz do datowania jego osadów metodą warwochronologii, 2012, Uniwersytet Gdański, 538-G110-1180-12: wykonawca
Climate of northern Poland during the last 1000 years: Constraining the future with the past (CLIMPOL),, 2011, Polsko-Szwajcarski Program Badawczy, PSPB086/2010: wykonawca

Do góry