Maria Kril

Dorobek naukowy

2023-03-09

Publikacje recenzowane

Artykuły naukowe

W kolejności chronologicznej

Do góry

Wystąpienia konferencyjne

(Prezentacje i postery)

Z abstraktem

W kolejności chronologicznej
Kril M., Pleskot K., Apolinarska K., Pełechata A., Szymczak-Żyła M., Kołaczek P., Rzodkiewicz M., Zawiska I., Tylmann W., 2022, Zmiany eutrofizacji i reżimu mieszania wód Jeziora Gorzyńskiego (Polska NW) w holocenie: założenia projektu badawczego, XII Sesja Paleolimnologiczna, Gliwice, Polska, 21–22.03.2022, Abstract Book, 32

Do góry

Bez abastraktu

W kolejności chronologicznej

Do góry

Projekty naukowe

W kolejności chronologicznej
Eutrofizacja, zmiany reżimu mieszania i anoksja: reakcje warwowego Jeziora Gorzyńskiego (Polska NW) na zmienność klimatu i wpływ człowieka w holocenie, 2020, Narodowe Centrum Nauki, NCN 2020/37/B/ST10/01903: wykonawca

Do góry