Maurycy Żarczyński

Dorobek naukowy

Aktualizacja: 2023-03-24

Publikacje recenzowane

Artykuły naukowe

W kolejności chronologicznej

Bonk A., Piotrowska N., Żarczyński M., Enters D., Makohonienko M., Rzodkiewicz M., Tylmann W., 2023, Limnological responses to environmental changes during the last 3.000 years revealed from a varved sequence of lake Lubińskie (western Poland), Catena, 226, 107053, https://doi.org/10.1016/j.catena.2023.107053
Bonk. A., Słowiński M., Żarczyński M., Oliński P., Kupryjanowicz M., Fiłoc M., Tylmann W., 2022, Tracking fire activity and post-fire limnological responses using the varved sedimentary sequence of Lake Jaczno, Poland, The Holocene, 32, 6, 515-528, https://doi.org/10.1177/09596836221080755
Żarczyński M., Zander P. D., Grosjean M., Tylmann W., 2022, Linking the formation of varves in a eutrophic temperate lake to meteorological conditions and water column dynamics, Science of The Total Environment, 842, 156787, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.156787
Poraj-Górska A. I., Bonk A., Żarczyński M., Kinder M., Tylmann W., 2021, Varved lake sediments as indicators of recent cultural eutrophication and hypolimnetic hypoxia in lakes, Anthropocene, 36, 100311, https://doi.org/10.1016/j.ancene.2021.100311
Szczerba A., Pla-Rabes S., Żarczyński M., Tylmann W., 2021, The relationship between chrysophyte cyst assemblages and meteorological conditions: Evidence from a sediment-trap study in northeast Poland, Ecological Indicators, 133, 108395, https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.108395
Zander P. D., Żarczyński M., Tylmann W., Rainford S., Grosjean M., 2021, Seasonal climate signals preserved in biochemical varves: insights from novel high-resolution sediment scanning techniques, Climate of the Past, 17, 5, 2055–2071, https://doi.org/10.5194/cp-17-2055-2021
Zander P., Żarczyński M., Vogel H., Tylmann W., Wacnik A., Sanchini A., Grosjean M., 2021, A high-resolution record of Holocene primary productivity and water-column mixing from the varved sediments of Lake Żabińskie, Poland, Science of The Total Environment, 755, 2, 143713, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.143713
Kinder M., Wulf S., Appelt O., Hardiman M., Żarczyński M., Tylmann W., 2020, Late-Holocene ultra-distal cryptotephra discoveries in varved sediments of Lake Żabińskie, NE Poland, Journal of Volcanology and Geothermal Research, 402, 106988, https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2020.106988
Zander P. D., Szidat S., Kaufman D. S., Żarczyński M., Poraj-Górska A. I., Boltshauser-Kaltenrieder P., Grosjean M., 2020, Miniature radiocarbon measurements (< 150 µg C) from sediments of Lake Żabińskie, Poland: effect of precision and dating density on age–depth models, Geochronology, 2, 63–79, https://doi.org/10.5194/gchron-2-63-2020
Żarczyński M., Szmańda J., Tylmann W., 2019, Grain-Size Distribution and Structural Characteristics of Varved Sediments from Lake Żabińskie (Northeastern Poland), Quaternary, 2, 1, 8, https://doi.org/10.3390/quat2010008
Żarczyński M., Wacnik A., Tylmann W., 2019, Tracing lake mixing and oxygenation regime using the Fe/Mn ratio in varved sediments: 2000 year-long record of human-induced changes from Lake Żabińskie (NE Poland), Science of The Total Environment, 657, 585–596, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.12.078
Żarczyński M., Tylmann W., Goslar T., 2018, Multiple varve chronologies for the last 2000 years from the sediments of Lake Żabińskie (northeastern Poland) – Comparison of strategies for varve counting and uncertainty estimations, Quaternary Geochronology, 47, 107–119, https://doi.org/10.1016/j.quageo.2018.06.001
Poraj-Górska A. I., Żarczyński M. J., Ahrens A., Enters D., Weisbrodt D., Tylmann W., 2017, Impact of historical land use changes on lacustrine sedimentation recorded in varved sediments of Lake Jaczno, northeastern Poland, CATENA, 153, 182–193, https://doi.org/10.1016/j.catena.2017.02.007
Tylmann W., Kinder M., Żarczyński M., Poraj-Górska A., 2016, Preliminary characteristics of laminations in recent sediments from lakes Kamenduł and Perty in the Suwałki Landscape Park, northeastern Poland, Limnological Review, 16, 4, 237–245, https://doi.org/10.1515/limre-2016-0026
Weisbrodt D., Enters D., Żarczyński M. J., Poraj-Górska A., I., Tylmann W., 2016, Contribution of non-pollen palynomorphs to reconstructions of land-use changes and lake eutrophication: case study from Lake Jaczno, northeastern Poland, Limnological Review, 16, 4, 247–256, https://doi.org/10.1515/limre-2016-0027

Monografie i rozdziały

W kolejności chronologicznej

Żarczyński M., 2016, Studia doktoranckie - geografia na Wydziale Oceanografii i Geografii, [w:] Wendt J.A. (red.), 70 lat gdańskiego ośrodka geograficznego: teraźniejszość i przeszłość, Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, Kraków, ISBN: 978-83-65148-75-9, 337-338

Wystąpienia konferencyjne

Z abstraktem

W kolejności chronologicznej

Bonk A., Piotrowska N., Żarczyński M., Enters D., Rzodkiewicz M., Makohonienko M., Tylmann W, 2022, Ecological responses to environmental changes revealed from a varved sequence of Lake Lubińskie (western Poland), PAGES 6th Open Science Meeting, Agadir, Maroko, 16–20.05.2022, Online Abstracts, NA
Bonk A., Słowiński M., Żarczyński M., Oliński P., Kupryjanowicz M., Fiłoc M., Tylmann W., 2022, Human activity as the main driver of the forest fires in northeast Poland over the last 1,750 years, EGU Galileo Conference: Fire impacts at the Earth surface across space and time: perspectives for future fire management, Bad Belzig, Niemcy, 28.03–01.04.2022, Abstract Book, 14
Bonk A., Słowiński M., Żarczyński M., Oliński P., Kupryjanowicz M., Fiłoc M., Tylmann W., 2022, Historia pożarów (wildfires) w północno-wschodniej Polsce i ich wpływ na funkcjonowanie jeziora Jaczno, XII Sesja Paleolimnologiczna, Gliwice, Polska, 21–22.03.2022, Abstract Book, 24
Piotrowska N., Bonk A., Tylmann W., Żarczyński M., Enters D., 2022, Chronologia osadów Jeziora Lubińskiego, XII Sesja Paleolimnologiczna, Gliwice, Polska, 21–22.03.2022, Abstract Book, 26
Piotrowska N., Bonk A., Żarczyński M., Tylmann W., Enters D., Makohonienko M., Rzodkiewicz M., 2022, Chronology of Lake Lubińskie (W Poland) sediments, 24th Radiocarbon Conference - 10th 14C & Archaeology Conference, Zurych, Szwajcaria, 11–16.09.2022, Book of abstracts, 50
Szczerba A., Pla Rabés S., Żarczyński M., Tylmann W., 2022, Do chrysophyte cysts reflect the changes in meteorological conditions? A case study from northeastern Poland, 36th Congress of the International Society of Limnology, Berlin, Niemcy, 07–10.08.2022, Abstract Book, 353
Szczerba A., Pla Rabés S., Żarczyński M., Tylmann W., 2022, Chrysophyte cysts reflect seasonal meteorological and limnological conditions: Evidence from sediment trap study in northeast Poland, EGU General Assembly 2022, Wiedeń, Austria, 23–27.05.2022, Online Abstracts, EGU22-2858
Tylmann W., Żarczyński M., Bonk A., Borowiak D., Głowacka P., Grosjean M., Nowiński K., Szczerba A., Zander P., 2022, Wpływ warunków meteorologicznych na formowanie się osadów warwowych w północnej Polsce: dekada obserwacji limnologicznych Jeziora Żabińskiego, Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior i zbiorników wodnych. 20 lat Polskiego Towarzystwa Limnologicznego, Wierzba, Polska, 14–16.09.2022, NA, NA
Tylmann W., Żarczyński M., Zander P.D., Grosjean M., 2022, Decade-long observations of relationships between meteorological conditions and varve formation processes in Lake Żabińskie (Poland), IAL-IPA 2022 Lagos Memorias del Territorio (Lakes as Memories of Landscape), Bariloche, Argentyna, 27.11–02.12.2022, Book of abstracts, 51
Zander P. D., Żarczyński M., Tylmann W., Vogel H., Grosjean M, 2022, Holocene spring and summer temperature variability inferred from Ca/Ti ratios, Lake Żabińskie, Poland, PAGES 6th Open Science Meeting, Agadir, Maroko, 16–20.05.2022, Online Abstracts, id.208
Żarczyński M., Tsitelashvili N., Trapaidze V., Tylmann W., 2022, A preliminary perspective on the last millennium in the High Caucasus: an example of Lake Kelitsadi (Georgia), IAL-IPA 2022 Lagos Memorias del Territorio (Lakes as Memories of Landscape), Bariloche, Argentyna, 27.11–02.12.2022, Book of abstracts, 52
Bonk A., Żarczyński M., Słowiński M., Oliński P., Kupryjanowicz M., Fiłoc M., Tylmann W., 2021, Wpływ antropopresji, zmiany klimatu i szaty roślinnej na częstotliwość zjawisk pożarowych w północno-wschodniej Polsce i funkcjonowanie jeziora Jaczno w ciągu ostatnich 1750 lat, XII Zjazd Geomorfologów Polskich: Procesy geomorfologiczne w warunkach globalnych zmian środowiska, Gdańsk, Polska, 14–16.10.2021, Abstract Book, 141
Poraj-Górska A., Bonk A., Żarczyński M., Kinder M., Tylmann W., 2021, Human impact induces formation and preservation of varves: case studies from northern Poland, Virtual Meeting, 35th IAS Meeting of Sedimentology, Praga, Czechy, 21.06.2021, Book of Abstracts, 363
Poraj-Górska A., Bonk A., Żarczyński M., Kinder M., Tylmann W., 2021, Osady warwowe jako wskaźnik antropocenu: zapis kulturowej eutrofizacji i sezonowej hipoksji, XII Zjazd Geomorfologów Polskich: Procesy geomorfologiczne w warunkach globalnych zmian środowiska, Gdańsk, Polska, 14–16.10.2021, Abstract Book, 183
Zander P. D., Żarczyński M., Tylmann W., Rainford S., Grosjean M., 2021, Seasonal climate signals preserved in biochemical varves: insights from novel high-resolution biogeochemical imaging techniques, Swiss Geoscience Meeting 2021, Genewa, Szwajcaria, 19–20.11.2021, Online Abstracts, Symposium 11: 15
Zander P., Żarczyński M., Tylmann W., Rainford S., Grosjean M., 2021, Searching for weather in varves: use of ultra-high-resolution scanning techniques to reconstruct seasonal meteorological conditions, EGU General Assembly 2021, Wiedeń, Austria, 19–30.04.2021, Online Abstracts, NA
Zander P.D., Żarczyński M., Vogel H., Tylmann W., Wacnik A., Sanchini A., Grosjean M., 2021, High-resolution record of Holocene primary productivity and water column mixing from varved sediments, British Phycological Society 69th Annual Meeting, Nottingham, Wielka Brytania, 04–08.01.2021, Online Abstracts, NA
Żarczyński M., Zander P., Grosjean M., Tylmann W., 2021, Weather Patterns Preserved in Biogenically Varved Lake Sediments: Ultra-High-Resolution Perspective on the Last Decade – A Calibration Case Study of Lake Żabińskie (NE Poland), AGU Fall Meeting 2021, Nowy Orlean, USA, 13–17.12.2021, Online Abstracts, NA
Żarczyński M., Zander P., Grosjean M., Tylmann W., 2021, Warwowa pogoda: potencjał biogenicznych osadów warwowych Jeziora Żabińskiego do rekonstrukcji paleometeorologicznych w świetle analiz ultra-wysokiej rozdzielczości, XII Zjazd Geomorfologów Polskich: Procesy geomorfologiczne w warunkach globalnych zmian środowiska, Gdańsk, Polska, 14–16.10.2021, Abstract Book, 213
Zander P.D., Żarczyński M., Vogel H., Tylmann W., Wacnik A., Sanchini A., Grosjean M., 2020, High-resolution Holocene multi-proxy reconstruction of aquatic productivity and lake mixing regime, Lake Żabińskie, Poland, Swiss Geoscience Meeting 2020, Zurych, Szwajcaria, 06-07.11.2020, Online Abstracts, 279
Zander P., Grosjean M., Tylmann W., Żarczyński M., Wacnik A., 2019, High-resolution multi-proxy reconstruction of Holocene productivity and lake mixing dynamics, Lake Żabińskie, Poland, XX INQUA Congress, Dublin, Irlandia, 25-31.07.2019, Online Abstracts, NA
Zander P., Kaufman D., Grosjean M., Szidat S., Żarczyński M., Poraj-Górska A., 2019, Radiocarbon dating in lake sediments: assessing the usefulness of very small samples using the Mini Carbon Dating System (MICADAS), XX INQUA Congress, Dublin, Irlandia, 25-31.07.2019, Online Abstracts, NA
Żarczyński M., Enters D., Tylmann W., 2019, Fe and Mn in lake sediments: spatiotemporal patterns and potential for redox reconstructions - a multicore study from Lake Łazduny (Poland), XX INQUA Congress, Dublin, Irlandia, 25-31.03.2019, Online Abstracts, NA
Tylmann W., Bonk A., Głowacka P., Poraj-Górska A., Szczerba A., Żarczyński M., 2018, Tracking the variability of modern and past sediment fluxes in lakes: A perspective from varved lakes in northeastern Poland, 4th International Conference "Water resources and wetlands", Tulcea, Rumunia, 05-09.09.2018, Programme and Book of Abstracts, 40-41
Tylmann W., Bonk A., Pytel J., Żarczyński M., 2018, Sediment fluxes in Lake Żabińskie (northeastern Poland): A 2000 year-long perspective from annually laminated sediment core, PAGES 5th Open Science Meeting, Saragosa, Hiszpania, 09-13.05.2017, Abstracts Book, 411
Żarczyński M., Szmańda J., Wacnik A., Tylmann W., 2018, Tracing lake mixing regimes using sedimentological and geochemical proxies in varved sediments: 2000-years-long record from Lake Żabińskie (NE Poland), IPA-IAL 2018 Joint Meeting: Unravelling the Past and Future of Lakes, Sztokholm, Szwecja, 18-21.06.2018, Abstract Book, 292
Żarczyński M., Tylmann W., Goslar T., 2018, Multiple varve chronologies for the last 2000 years from the annually laminated sediments of Lake Żabińskie (northeastern Poland) – assessment of strategies for varve counting and uncertainty estimations, IPA-IAL 2018 Joint Meeting: Unravelling the Past and Future of Lakes, Sztokholm, Szwecja, 18-21.06.2018, Abstract Book, 311
Żarczyński M., Wacnik A., Kinder M., Tylmann W., 2018, Influence of land use changes on lake mixing regime and redox conditions as recorded in varves of Lake Żabińskie, northeastern Poland, 20th International Sedimentological Congress, Québec, Kanada, 13-17.08.2018, Abstract Book, NA
Żarczyński M., Bonk A., Goslar T., Tylmann W., 2017, Sediment fluxes in Lake Żabińskie (northeastern Poland): A 2000 year-long perspective from annually laminated sediment core, PAGES 5th Open Science Meeting, Saragosa, Hiszpania, 09-13.05.2017, Abstracts Book, 433
Poraj-Górska A., Bonk A., Żarczyński M., Tylmann W., 2016, Relationships between catchment properties, lake water environment and sediment accumulation in lakes of northern Poland: the project design and preliminary results, International Conference “Lakes, Reservoirs and Ponds. Impacts-Threats-Conservation”, Iława, Polska, 31.05-03.06.2016, Book of abstract, 169
Żarczyński M., Tylmann W., Bonk A., Goslar T., 2016, An annually resolved chronology for the last two millennia: potential of the varved sediments from Lake Żabińskie, northeastern Poland, 12th International Conference “Methods and absolute chronology”, Paniówki, Polska, 11-13.05.2016, Geochronometria, Conference Abstracts Series, 92
Poraj-Górska A., Ahrens A., Weisbrodt D., Enters D., Żarczyński M., Tylmann W., 2015, Impact of land-use changes in small catchments on lake sedimentation: case study of Lake Jaczno, northeastern Poland, International Conference “Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia”, Gdańsk, Polska, 17-19.06-2015, Program and Abstracts Book, 87
Weisbrodt D., Tylmann W., Enters D., Poraj-Górska A., Ahrens A., Żarczyński M., 2015, Zapis zmian środowiska w ciągu ostatnich 150 lat w świetle multidyscyplinarnych badań laminowanych osadów jeziora Jaczno (Pojezierze Suwalskie), VII Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu: Dynamika zmian roślinności niżu polskiego w dobie późnoglacjalych zmian klimatu i narastania antropopresji w holocenie, Łódź, Polska, 10-12.06.2015, Abstracts Book, 67
Tylmann W., Grosjean M., Amann B., Bonk A., Kinder M., Żarczyński M., 2012, Varved Lake Żabińskie, northeastern Poland: a promising site for high-resolution multi-proxy paleoclimatic reconstructions for the last millennium, 3rd PAGES Varves Working Group Workshop, Manderscheid, Niemcy, 20-25.03.2012, Terra Nostra 2012/1, 91-92

Bez abastraktu

W kolejności chronologicznej

Żarczyński M., 2022, Research of lake sediments in Polish Lowlands, 1st INQUA Peribaltic Working Group Youth Symposium „Geomorphology In Quaternary Research”, Borucino, Polska, 27.06–01.07.2022
Żarczyński M., 2022, From climate to weather: a decade of research at varved Lake Żabińskie, Varve Working Group Seminar, Londyn, Wielka Brytania, 25.05.2022
Żarczyński M., 2022, Pierwiastki i pigmenty: geochemia w geomorfologii - perspektywa z dna jeziora, International Geomorphology Week, Warszawa, Polska, 28.02–04.03.2022
Poraj-Górska A., Bonk A., Żarczyński M., Kinder M., Tylmann W., 2021, Osady warwowe jako wskaźnik antropocenu: zapis kulturowej eutrofizacji i sezonowej hipoksji, XI Sesja Paleolimnologiczna, Rekonstrukcje zmian środowiska w oparciu o badania osadów jeziorno-torfowiskowych Polski północnej i osadów klifowych, Słupsk, Polska, 07.06.2021
Szczerba A., Pla Rabés S., Żarczyński M., Głowacka P., Tylmann W., 2021, Meteorologiczne uwarunkowania sezonowej zmienności cyst złotowiciowców w jeziorach północno-wschodniej Polski, IX Sesja Paleolimnologiczna, Rekonstrukcje zmian środowiska w oparciu o badania osadów jeziorno-torfowiskowych Polski północnej i osadów klifowych, Słupsk, Polska, 07.06.2021
Żarczyński M., 2021, 2000 lat zmian środowiska w warwowych osadach Jeziora Żabińskiego - raport zgodności, XII Zjazd Geomorfologów Polskich: Procesy geomorfologiczne w warunkach globalnych zmian środowiska, Gdańsk, Polska, 14–16.10.2021
Żarczyński M., Zander P., Bonk A., Głowacka P., Szczerba A., Grosjean M., Tylmann W., 2021, Na styku neo i paleolimnologii: warwowa dekada w Jeziorze Żabińskim, XI Sesja Paleolimnologiczna, Rekonstrukcje zmian środowiska w oparciu o badania osadów jeziorno-torfowiskowych Polski północnej i osadów klifowych, Słupsk, Polska, 07.06.2021
Suchora M., Poraj-Górska A., Tylmann W., Żarczyński M., 2019, Warwy, wioślarki i wielka eutrofizacja – czyli co zdarzyło się w jeziorze Dubie, X Sesja Paleolimnologiczna, Ekosystemy jeziorno-torfowiskowe w interglacjałach starszych od holocenu, Białystok, Polska, 18-19.03.2019
Zander P., Grosjean M., Tylmann W., Żarczyński M., Wacnik A., 2019, High-resolution multi-proxy reconstruction of Holocene productivity and lake mixing dynamics, Lake Żabińskie, NE Poland, 20th Swiss Global Change Day, Berno, Szwajcaria, 07.02.2019
Żarczyński M., Tylmann W., Enters D., 2019, Fe i Mn w osadach jeziora Łazduny: zmienność czasoprzestrzenna i potencjał do rekonstrukcji redox, X Sesja Paleolimnologiczna, Ekosystemy jeziorno-torfowiskowe w interglacjałach starszych od holocenu, Białystok, Polska, 18-19.03.2019
Weisbrodt D., Poraj-Górska A., Żarczyński M., Tylmann W., 2018, Zapis zmian środowiska w ciągu ostatnich 150 lat w świetle multidyscyplinarnych badań laminowanych osadów jeziora Jaczno (Pojezierze Suwalskie), IX Sesja Paleolimnologiczna, Dynamika zmian klimatycznych w czwartorzędzie oraz granica późny glacjał/holocen w osadach biogenicznych południowej Polski, Kraków, Polska, 15-16.03.2018
Żarczyński M., Tylmann W., Goslar T., 2018, Jak pewna może być warwochronologia? Przykład Jeziora Żabińskiego, IX Sesja Paleolimnologiczna, Dynamika zmian klimatycznych w czwartorzędzie oraz granica późny glacjał/holocen w osadach biogenicznych południowej Polski, Kraków, Polska, 15-16.03.2018
Poraj-Górska A., Żarczyński M., Tylmann W., 2017, Znaczenie wielkości, ukształtowania i pokrycia obszaru zlewni dla sedymentacji osadów jeziornych na przykładzie wybranych jezior północnej Polski, XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa, Polska, 13-15.09.2017
Żarczyński M., Bonk A., Goslar T., Tylmann W., 2017, Zmiany tempa akumulacji osadów w Jeziorze Żabińskim (NE Polska) w okresie ostatnich 2000 lat, VIII Sesja Paleolimnologiczna, Metody stosowane w badaniach czwartorzędowych osadów jeziornych i torfowiskowych, Warszawa, Polska, 30-31.03.2017
Poraj-Górska A., Żarczyński M., Weisbrodt D., Ahrens A., Enters D., Tylmann W., 2016, Wpływ zmian użytkowania terenu na sedymentację osadów jeziornych na przykładzie jeziora Jaczno (północno-wschodnia Polska), VII Sesja Paleolimnologiczna, Znaczenie osadów jeziornych i bagiennych w badaniach czwartorzędu, Szczecin, Polska, 03-04.03.2016
Żarczyński M., Tylmann W., 2016, Rekonstrukcja zmian środowiska w północnej Polsce w okresie ostatnich 2000 lat w świetle analizy mikrofacjalnej i geochemicznej rocznie laminowanych osadów Jeziora Żabińskiego: założenia projektu, VII Sesja Paleolimnologiczna, Znaczenie osadów jeziornych i bagiennych w badaniach czwartorzędu, Szczecin, Polska, 03-04.03.2016
Tylmann W., Bonk A., Kinder M., Żarczyński M., Grosjean M., Amman B., Kamenik C., 2012, Wstępne wyniki prac terenowych i analiz rdzenia osadów z Jeziora Żabińskiego, III Sesja Paleolimnologiczna, Gdańsk, Polska, 29-30.03.2012

Projekty naukowe

W kolejności chronologicznej

Paleoekologiczne ślady wielkich wędrówek ludów (ok. 360-510 n.e.) w Wielkopolsce, 2022, Narodowe Centrum Nauki, 2021/41/N/ST10/02044: wykonawca
Rekonstrukcja zmian środowiska w cyklu glacjalno-interglacjalnym w ciągu ostatnich 1,3 miliona lat zarejestrowanych w osadach jeziora Stoneman (Arizona, USA): nowatorskie ujęcie z użyciem obrazowania hiperspektralnego, 2022, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, BPN/BEK/2021/1/00133: kierownik
UGrants-first: Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza, 2021, Uniwersytet Gdański, 1220/153/2021: kierownik
Rozpoznanie potencjału osadów jezior Gruzji dla celów rekonstrukcji zmian środowiska w holocenie, 2020, Narodowe Centrum Nauki, 2020/04/X/ST10/00467: kierownik
Ultrawysokiej rozdzielczości monitoring O2 jako narzędzie śledzenia procesów mieszania wód jeziornych i przemian fazowych Fe i Mn w osadach jezior Łazduny i Żabińskiego (Pojezierze Mazurskie), 2019, Uniwersytet Gdański, 539-G110-B433-19: kierownik
Badanie historii pożarów w Polsce w ciągu ostatnich 2000 lat z wykorzystaniem rocznie laminowanych osadów jeziornych, 2019, Narodowe Centrum Nauki, 2019/32/C/ST10/00038: wykonawca
Historyczne i współczesne uwarunkowania sedymentacji osadów laminowanych w jeziorach północnej Polski, 2018, Uniwersytet Gdański, 538-G110-B099-18: wykonawca
Określenie zmian nasilenia erozji w zlewni Jeziora Żabińskiego w okresie ostatnich 2000 lat na podstawie szczegółowych analiz granulometrycznych, 2017, Uniwersytet Gdański, 538-G110-B576-16: kierownik
Określenie zmienności mikrofacjalnej osadów warwowych Jeziora Żabińskiego jako narzędzie do rozpoznania rocznego cyklu sedymentacji i stworzenia szczegółowej skali czasu dla ostatnich 2 tysięcy lat, 2016, Uniwersytet Gdański, 538-G110-B218-16: kierownik
Wpływ warunków klimatycznych, limnologicznych oraz cech zlewni na sedymentację w wybranych jeziorach północnej Polski, 2016, Uniwersytet Gdański, 538-G110-B216-16: wykonawca
Poszukiwanie sygnału klimatycznego przetrwałego w osadach jeziornych na podstawie zintegrowanego monitoringu współczesnej sedymentacji i analiz ultra wysokiej rozdzielczości osadów rocznie laminowanych, 2015, Narodowe Centrum Nauki, 2015/18/E/ST10/00325: wykonawca
Zmienność temperatury powietrza w północnej Polsce w okresie ostatnich 2000 lat - ilościowa rekonstrukcja na podstawie rocznie laminowanych osadów Jeziora Żabińskiego (CLIMPOL-2k), 2014, Narodowe Centrum Nauki, 2014/13/B/ST10/01311: wykonawca

Logo Katedry Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu