Pracownia Rekonstrukcji Zmian Środowiska

...wszystko, co dzieje się dzisiaj jest rezultatem tego, co wydarzyło się wczoraj.

O nas

W naszej pracowni prowadzimy badania zmian środowiska, które zachodziły w przeszłości, a możliwe są do odtworzenia na podstawie analiz osadów jeziornych. Koncentrujemy się na zmianach zachodzących pod wpływem czynników klimatycznych oraz działalności człowieka w okresie ostatnich kilkunastu tysięcy lat. Do właściwej interpretacji zapisu kopalnego niezbędna jest również wiedza na temat procesów prowadzących do formowania osadów. Dlatego też badania uwarunkowań współczesnej sedymentacji osadów w jeziorach stanowią równie ważny kierunek badawczy w naszej pracowni. Wykorzystujemy głownie metody geochronologiczne, sedymentologiczne i geochemiczne. Z uwagi na interdyscyplinarny charakter naszych badań współpracujemy z wieloma ośrodkami w zakresie wykorzystania metod paleobiologicznych oraz izotopów stabilnych. Pracownia Rekonstrukcji Zmian Środowiska powstała w 2016 roku i wchodzi w skład Katedry Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu.