Agnieszka Szczerba

Academic record

2022-09-29

Peer-reviewed publications

Papers

In chronological order
Szczerba A., Pla-Rabes S., Żarczyński M., Tylmann W., 2021, The relationship between chrysophyte cyst assemblages and meteorological conditions: Evidence from a sediment-trap study in northeast Poland, Ecological Indicators, 133, 108395, https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.108395
Bubak I., Śliwińska-Wilczewska S., Głowacka P., Szczerba A., Możdżeń K., 2020, The Importance of Allelopathic Picocyanobacterium Synechococcus sp. on the Abundance, Biomass Formation, and Structure of Phytoplankton Assemblages in Three Freshwater Lakes, Toxins, 12, 4, https://doi.org/10.3390/toxins12040259
Tylmann W., Głowacka P., Szczerba A., 2018, Tracking climate signals in varved lake sediments: research strategy and key sites for comprehensive process studies in the Masurian Lakeland, Limnological Review, 17, 3, 159-166, https://doi.org/10.1515/limre-2017-0015

Back to top

Conference talks

(Oral and poster)

With abstract

In chronological order
Tylmann W., Żarczyński M., Bonk A., Borowiak D., Głowacka P., Grosjean M., Nowiński K., Szczerba A., Zander P., 2022, Wpływ warunków meteorologicznych na formowanie się osadów warwowych w północnej Polsce: dekada obserwacji limnologicznych Jeziora Żabińskiego, Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior i zbiorników wodnych. 20 lat Polskiego Towarzystwa Limnologicznego, Wierzba, Poland, 14–16.09.2022, NA
Szczerba A., Rzodkiewicz M., Tylmann W., 2022, Effects of changes in meteorological/environmental conditions on diatom deposition and taxonomic structure in lakes Łazduny and Rzęśniki, northeast Poland, 36th Congress of the International Society of Limnology, Berlin, Germany, 07–10.08.2022, Abstract Book, 354
Szczerba A., Pla Rabés S., Żarczyński M., Tylmann W., 2022, Do chrysophyte cysts reflect the changes in meteorological conditions? A case study from northeastern Poland, 36th Congress of the International Society of Limnology, Berlin, Germany, 07–10.08.2022, Abstract Book, 353
Szczerba A., Pla Rabés S., Żarczyński M., Tylmann W., 2022, Chrysophyte cysts reflect seasonal meteorological and limnological conditions: Evidence from sediment trap study in northeast Poland, EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria, 23–27.05.2022, Online Abstracts, EGU22-2858
Szczerba A., Rzodkiewicz M., Tylmann W., 2022, Czy pogoda jest ważna dla okrzemek? Krótkookresowe uwarunkowania zmienności zbiorowisk okrzemek w jeziorach Łazduny i Rzęśniki, XII Sesja Paleolimnologiczna, Gliwice, Poland, 21–22.03.2022, Abstract Book, 39
Suchora M., Poraj-Górska A., Szczerba A., Chrobak O., Starosta A.L., 2019, Rotifer Resting Eggs – a New Proxy in Paleolimnological Research?, International Conference “Lakes & Reservoirs: Hot Spots and Topics in Limnology”, Mikorzyn, Poland, 17-20.09.2019, Abstract Book, 110-111
Poraj-Górska A., Suchora M., Szczerba A., Tylmann W., 2018, Laminated lakes sediments as an indicator of recently induced anoxia in lakes of northern Poland, IPA-IAL 2018 Joint Meeting: Unravelling the Past and Future of Lakes, Stockholm, Sweden, 18-21.06.2018, Abstract Book, 306
Tylmann W., Szczerba A., Głowacka P., 2018, Different responses of sediment fluxes in lakes to meteorological conditions: preliminary results from process studies in the Masurian Lakeland, IPA-IAL 2018 Joint Meeting: Unravelling the Past and Future of Lakes, Stockholm, Sweden, 18-21.06.2019, Abstract Book, 309
Tylmann W., Bonk A., Głowacka P., Poraj-Górska A., Szczerba A., Żarczyński M., 2018, Tracking the variability of modern and past sediment fluxes in lakes: A perspective from varved lakes in northeastern Poland, 4th International Conference "Water resources and wetlands", Tulcea, Romania, 05-09.09.2018, Programme and Book of Abstracts, 40-41

Back to top

Without abstract

In chronological order
Szczerba A., Pla Rabés S., Żarczyński M., Głowacka P., Tylmann W., 2021, Meteorologiczne uwarunkowania sezonowej zmienności cyst złotowiciowców w jeziorach północno-wschodniej Polski, XI Sesja Paleolimnologiczna, Rekonstrukcje zmian środowiska w oparciu o badania osadów jeziorno-torfowiskowych Polski północnej i osadów klifowych, Słupsk, Poland, 07.06.2021
Żarczyński M., Zander P, Bonk A., Głowacka P., Szczerba A., Grosjean M., Tylmann W., 2021, Na styku neo i paleolimnologii: warwowa dekada w Jeziorze Żabińskim, XI Sesja Paleolimnologiczna, Rekonstrukcje zmian środowiska w oparciu o badania osadów jeziorno-torfowiskowych Polski północnej i osadów klifowych, Słupsk, Poland, 07.06.2021
Szczerba A., Głowacka P., Rzodkiewicz M., Pla Rabes S.,Tylmann W., 2019, Sezonowe zróżnicowanie biologicznego składu osadów w jeziorze Łazduny, X Sesja Paleolimnologiczna, Ekosystemy jeziorno-torfowiskowe w interglacjałach starszych od holocenu, Białystok, Poland, 18-19.03.2019
Głowacka P., Szczerba A., Tylmann W., 2019, Zróżnicowanie współczesnej sedymentacji osadów w jeziorach Łazduny i Rzęśniki (Pojezierze Mazurskie), X Sesja Paleolimnologiczna, Ekosystemy jeziorno-torfowiskowe w interglacjałach starszych od holocenu, Białystok, Poland, 18-19.03.2020
Szczerba A., Głowacka P., Tylmann W., 2018, Limnologiczne i hydroczemiczne uwarunkowania sezonowych zmian składu osadów w Jeziorze Żabińskim i Łazduny, IX Sesja Paleolimnologiczna, Dynamika zmian klimatycznych w czwartorzędzie oraz granica późny glacjał/holocen w osadach biogenicznych południowej Polski, Kraków, Poland, 15-16.03.2018
Poraj-Górska A., Suchora M., Szczerba A., Tylmann W., 2018, Osady laminowane jako wskaźnik pojawienia się warunków beztlenowych w jeziorach północnej Polski, IX Sesja Paleolimnologiczna, Dynamika zmian klimatycznych w czwartorzędzie oraz granica późny glacjał/holocen w osadach biogenicznych południowej Polski, Kraków, Poland, 15-16.03.2019
Głowacka P., Szczerba A., Tylmann W., 2017, Poszukiwanie sygnału klimatycznego w osadach jeziornych na podstawie monitoringu wspólczesnej sedymentacji i analiz osadów rocznie laminowanych, VIII Sesja Paleolimnologiczna, Warszawa, Poland, 30-31.03.2017

Back to top

Projects

In chronological order
Coexistence of the diatoms and chrysophyte cyst assemblages as a potential indicator of environmental changes, 2019, University of Gdansk, 539-G110-B424-19: project manager
Chrysophyte cyst analysis as a tool for high-resolution reconstructions of environmental changes, 2017, University of Gdansk, 538-6110-B095-18: project manager
Laminated lake sediments as an indicator of recently induced anoxia in lakes of northern Poland, 2017, National Science Centre, 2017/25/N/ST10/00772: participant
Tracking climate signals preserved in lake sediments from integrated process studies and ultra high-resolution analysis of annually laminated sediments, 2015, National Science Centre, 2015/18/E/ST10/00325: participant

Back to top