Peer-reviewed publications

Papers

_
Zander P. D., Szidat S., Kaufman D. S., Żarczyński, M., Poraj-Górska A. I., Boltshauser-Kaltenrieder P., Grosjean M., 2020, Miniature radiocarbon measurements ( < 150 µg C) from sediments of Lake Żabińskie, Poland: effect of precision and dating density on age–depth models, Geochronology, 2, 63-79, https://doi.org/10.5194/gchron-2-63-2020
Poraj-Górska A. I., Żarczyński M. J., Ahrens A., Enters D., Weisbrodt D., Tylmann W., 2017, Impact of historical land use changes on lacustrine sedimentation recorded in varved sediments of Lake Jaczno, northeastern Poland, CATENA, 153, 182-193, https://doi.org/10.1016/j.catena.2017.02.007
Tylmann W., Kinder M., Żarczyński M., Poraj-Górska A., 2016, Preliminary characteristics of laminations in recent sediments from lakes Kamenduł and Perty in the Suwałki Landscape Park, northeastern Poland, Limnological Review, 16, 4, 237-245, https://doi.org/10.1515/limre-2016-0026
Weisbrodt D., Enters D., Żarczyński M. J., Poraj-Górska A. I., Tylmann W., 2016, Contribution of non-pollen palynomorphs to reconstructions of land-use changes and lake eutrophication: case study from Lake Jaczno, northeastern Poland, Limnological Review, 16, 4, 247-256, https://doi.org/10.1515/limre-2016-0027
Butz C., Grosjean M., Poraj-Górska A., Enters D., Tylmann W., 2016, Sedimentary Bacteriopheophytin a as an indicator of meromixis in varved lake sediments of Lake Jaczno, north-east Poland, CE 1891–2010, Global and Planetary Change, 144, 109-118, https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2016.07.012

Back to top

Conference talks

(Oral and poster)

With abstract

_
Poraj-Górska A., Bonk A., Żarczyński M., Kinder M., Tylmann W., 2021, Human impact induces formation and preservation of varves: case studies from northern Poland, Human impact induces formation and preservation of varves: case studies from northern Poland, Prague, Czechia, 21.06.2021, Online Abstracts
Poraj-Górska A., Suchora M., Szczerba A., Tylmann W., 2019, Recent eutrophication and deposition of varved sediments in lakes: case study of Lake Dubie in northwestern Poland, XX INQUA Congress, Dublin, Ireland, 25-31.07.2019, Online Abstracts
Zander P., Kaufman D., Grosjean M., Szidat S., Żarczyński M., Poraj-Górska A., 2019, Radiocarbon dating in lake sediments: assessing the usefulness of very small samples using the Mini Carbon Dating System (MICADAS), XX INQUA Congress, Dublin, Ireland, 25-31.07.2019, Online Abstracts
Zander P., Kaufman D., Grosjean M., Szidat S., Żarczyński M., Poraj-Górska A., 2019, Radiocarbon dating in lake sediments: assessing the usefulness of very small samples using the Mini Carbon Dating System (MICADAS), XX INQUA Congress, Dublin, Ireland, 25-31.07.2019, Online Abstracts
Poraj-Górska A., Suchora M., Szczerba A., Tylmann W., 2019, Recent eutrophication and deposition of varved sediments in lakes: case study of Lake Dubie in northwestern Poland, XX INQUA Congress, Dublin, Ireland, 25-31.07.2019, Online Abstracts
Tylmann W., Bonk A., Głowacka P., Poraj-Górska A., Szczerba A., Żarczyński M., 2018, Tracking the variability of modern and past sediment fluxes in lakes: A perspective from varved lakes in northeastern Poland, 4th International Conference “Water resources and wetlands”, Tulcea, Romania, 05-09.09.2018, Programme and Book of Abstracts, 40-41
Poraj-Górska A., Suchora M., Szczerba A., Tylmann W., 2018, Laminated lake sediments as an indicator of recently induced anoxia in lakes of northern Poland, IPA-IAL 2018 Joint Meeting: Unravelling the Past and Future of Lakes, Stockholm, Sweden, 18-21.06.2018, Abstract Book, 306
Kinder M., Wulf S., Poraj-Górska A., 2018, The potential of annually laminated lake sediments in northern Poland for distal Icelandic cryptotephra investigations, IPA-IAL 2018 Joint Meeting: Unravelling the Past and Future of Lakes, Stockholm, Sweden, 18-21.06.2018, Abstract Book, 298
Poraj-Górska A., Bonk A., Żarczyński M., Tylmann W., 2016, Relationships between catchment properties, lake water environment and sediment accumulation in lakes of northern Poland: the project design and preliminary results, International Conference “Lakes, Reservoirs and Ponds. Impacts-Threats-Conservation”, Iława, Poland, 31.05-03.06.2016, Book of abstract, 169
Weisbrodt D., Tylmann W., Enters D., Poraj-Górska A., Ahrens A., Żarczyński M., 2015, Zapis zmian środowiska w ciągu ostatnich 150 lat w świetle multidyscyplinarnych badań laminowanych osadów jeziora Jaczno (Pojezierze Suwalskie), VII Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu: Dynamika zmian roślinności niżu polskiego w dobie późnoglacjalych zmian klimatu i narastania antropopresji w holocenie, Łódź, Poland, 10-12.06.2015, Abstracts Book, 67
Poraj-Górska A., Ahrens A., Weisbrodt D., Enters D., Żarczyński M., Tylmann W., 2015, Impact of land-use changes in small catchments on lake sedimentation: case study of Lake Jaczno, northeastern Poland, International Conference “Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia”, Gdańsk, Poland, 17-19.06.2015, Program and Abstracts Book, 87

Back to top

Without abstract

_
Poraj-Górska A., Bonk A., Żarczyński M., Kinder M., Tylmann W., 2021, Osady warwowe jako wskaźnik antropocenu: zapis kulturowej eutrofizacji i sezonowej hipoksji, IX Sesja Paleolimnologiczna, Rekonstrukcje zmian środowiska w oparciu o badania osadów jeziorno-torfowiskowych Polski północnej i osadów klifowych, Słupsk, Poland, 07.06.2021
Suchora M., Poraj-Górska A., Tylmann W., Żarczyński M., 2019, Warwy, wioślarki i wielka eutrofizacja – czyli co zdarzyło się w jeziorze Dubie, X Sesja Paleolimnologiczna, Ekosystemy jeziorno-torfowiskowe w interglacjałach starszych od holocenu, Białystok, Poland, 18-19.03.2019
Poraj-Górska A., Tylmann W., 2019, Geochemiczny zapis rozpoczęcia sedymentacji osadów laminowanych w XX wieku na przykładzie trzech jezior północnej Polski, X Sesja Paleolimnologiczna, Ekosystemy jeziorno-torfowiskowe w interglacjałach starszych od holocenu, Białystok, Poland, 18-19.03.2019
Weisbrodt D., Poraj-Górska A., Żarczyński M., Tylmann W., 2018, Zapis zmian środowiska w ciągu ostatnich 150 lat w świetle multidyscyplinarnych badań laminowanych osadów jeziora Jaczno (Pojezierze Suwalskie), IX Sesja Paleolimnologiczna, Dynamika zmian klimatycznych w czwartorzędzie oraz granica późny glacjał/holocen w osadach biogenicznych południowej Polski, Kraków, Poland, 15-16.03.2018
Poraj-Górska A., Suchora M., Szczerba A., Tylmann W., 2018, Osady laminowane jako wskaźnik pojawienia się warunków beztlenowych w jeziorach północnej Polski, IX Sesja Paleolimnologiczna, Dynamika zmian klimatycznych w czwartorzędzie oraz granica późny glacjał/holocen w osadach biogenicznych południowej Polski, Kraków, Poland, 15-16.03.2018
Poraj-Górska A., Żarczyński M., Tylmann W., 2017, Znaczenie wielkości, ukształtowania i pokrycia obszaru zlewni dla sedymentacji osadów jeziornych na przykładzie wybranych jezior północnej Polski, XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa, Poland, 13-15.09.2017
Poraj-Górska A., Żarczyński M., Tylmann W., 2017, Limnologiczne uwarunkowania sedymentacji osadów w wybranych jeziorach północnej Polski, VIII Sesja Paleolimnologiczna, Metody stosowane w badaniach czwartorzędowych osadów jeziornych i torfowiskowych, Warszawa, Poland, 30-31.03.2017
Poraj-Górska A., Żarczyński M., Weisbrodt D., Ahrens A., Enters D., Tylmann W., 2016, Wpływ zmian użytkowania terenu na sedymentację osadów jeziornych na przykładzie jeziora Jaczno (północno-wschodnia Polska), VII Sesja Paleolimnologiczna, Znaczenie osadów jeziornych i bagiennych w badaniach czwartorzędu, Szczecin, Poland, 03-04.03.2016

Back to top

Projects

_
Historical and modern conditions for sedimentation of laminated sediments in lakes of northern Poland, 2018, University of Gdansk, 538-G110-B099-18: project manager
Laminated lake sediments as an indicator of recently induced anoxia in lakes of northern Poland, 2017, National Science Centre, 2017/25/N/ST10/00772: project manager
An influence of limnological conditions on sedimentation in selected lakes of northern Poland, 2016, University of Gdansk, 538-G110-B216-16: project manager
Tracking cryptotephra: toward developing a tool for precise stratigraphic correlation of lacustrine records in northern Poland (TEPHRA), 2015, National Science Centre, 2015/19/D/ST10/02854: participant

Back to top