Maria Kril

Academic record

2022-09-29

Peer-reviewed publications

Papers

In chronological order

Back to top

Conference talks

(Oral and poster)

With abstract

In chronological order
Kril M., Pleskot K., Apolinarska K., Pełechata A., Szymczak-Żyła M., Kołaczek P., Rzodkiewicz M., Zawiska I., Tylmann W., 2022, Zmiany eutrofizacji i reżimu mieszania wód Jeziora Gorzyńskiego (Polska NW) w holocenie: założenia projektu badawczego, XII Sesja Paleolimnologiczna, Gliwice, Poland, 21–22.03.2022, Abstract Book, 32

Back to top

Without abstract

In chronological order

Back to top

Projects

In chronological order
Eutrophication, mixing regime changes and anoxia: tracking the responses of varved Lake Gorzynskie (NW Poland) to climate variability and human impact during the Holocene, 2020, National Science Centre, NCN 2020/37/B/ST10/01903: participant

Back to top