Peer-reviewed publications

Papers

_
Bubak I., Śliwińska Wilczewska S., Głowacka P., Szczerba A., Możdżeń K., 2020, The Importance of Allelopathic Picocyanobacterium Synechococcus sp. on the Abundance, Biomass Formation, and Structure of Phytoplankton Assemblages in Three Freshwater Lakes, Toxins, 12, 4, 259, https://doi.org/10.3390/toxins12040259
Tylmann W., Głowacka P., Szczerba A., 2018, Tracking climate sinals in varved lake sediments: research strategy and key sites for comprehensive process studies in the Masurian Lakeland, Limnological Review, 17, 3, 159-166, https://doi.org/10.1515/limre-2017-0015

Back to top

Conference talks

(Oral and poster)

With abstract

_
Tylmann W., Bonk A., Głowacka P., Poraj-Górska A., Szczerba A., Żarczyński M., 2018, Tracking the variability of modern and past sediment fluxes in lakes: A perspective from varved lakes in northeastern Poland, 4th International Conference “Water resources and wetlands”, Tulcea, Romania, 05-09.09.2018, Programme and Book of Abstracts, 40-41
Tylmann W. Szczerba A., Głowacka P., 2018, Different responses of sediment fluxes in lakes to meteorological conditions: preliminary results from process studies in the Masurian Lakeland, Poland, IPA-IAL 2018 Joint Meeting: Unravelling the Past and Future of Lakes, Stockholm, Sweden, 18-21.06.2018, abstract book, 309

Back to top

Without abstract

_
Szczerba A., Pla Rabés S., Żarczyński M., Głowacka P., Tylmann W., 2021, Meteorologiczne uwarunkowania sezonowej zmienności cyst złotowiciowców w jeziorach północno-wschodniej Polski, IX Sesja Paleolimnologiczna, Rekonstrukcje zmian środowiska w oparciu o badania osadów jeziorno-torfowiskowych Polski północnej i osadów klifowych, Słupsk, Poland, 07.06.2021
Głowacka P., Szczerba A., Tylmann W., 2019, Zróżnicowanie współczesnej sedymentacji osadów w jeziorach Łazduny i Rzęśniki (Pojezierze Mazurskie), X Sesja Paleolimnologiczna, Ekosystemy jeziorno-torfowiskowe w interglacjałach starszych od holocenu, Białystok, Poland, 18-19.03.2019
Szczerba A., Głowacka P., Tylmann W., 2019, Sezonowe zróżnicowanie biologicznego składu osadów w Jeziorze Łazduny, X Sesja Paleolimnologiczna, Ekosystemy jeziorno-torfowiskowe w interglacjałach starszych od holocenu, Białystok, Poland, 18-19.03.2019
Głowacka P., Szczerba A., Tylmann W., 2018, Sezonowe zróżnicowanie współczesnej sedymentacji osadów w Jeziorze Żabińskim i Łazduny, IX Sesja Paleolimnologiczna, Dynamika zmian klimatycznych w czwartorzędzie oraz granica późny glacjał/holocen w osadach biogenicznych południowej Polski, Kraków, Poland, 15-16.03.2018
Szczerba A., Głowacka P., Tylmann W., 2018, Limnologiczne i hydrochemiczne uwarunkowania sezonowych zmian składu osadów w Jeziorze Żabińkskim, IX Sesja Paleolimnologiczna, Dynamika zmian klimatycznych w czwartorzędzie oraz granica późny glacjał/holocen w osadach biogenicznych południowej Polski, Kraków, Poland, 15-16.03.2018
Głowacka P., Szczerba A., Tylmann W., 2017, Poszukiwanie sygnału klimatycznego przetrwałego w osadach jeziornych na podstawie monitoringu współczesnej sedymentacji i analiz osadów rocznie laminowanych, VIII Sesja Paleolimnologiczna, Metody stosowane w badaniach czwartorzędowych osadów jeziornych i torfowiskowych, Warszawa, Poland, 30-31.03.2017

Back to top

Projects

_
Tracking climate signals preserved in lake sediments from integrated process studies and ultra high-resolution analysis of annually laminated sediments, 2015, National Science Centre, 2015/18/E/ST10/00325: participant

Back to top