Peer-reviewed publications

Papers

_
Żarczyński M., Szmańda J., Tylmann W., 2019, Grain-Size Distribution and Structural Characteristics of Varved Sediments from Lake Żabińskie (Northeastern Poland), Quaternary, 2, 1, 8, https://doi.org/10.3390/quat2010008
Żarczyński M., Wacnik A., Tylmann W., 2019, Tracing lake mixing and oxygenation regime using the Fe/Mn ratio in varved sediments: 2000 year-long record of human-induced changes from Lake Żabińskie (NE Poland), Science of The Total Environment, 657, 585-596, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.12.078
Żarczyński M., Tylmann W., Goslar T., 2018, Multiple varve chronologies for the last 2000 years from the sediments of Lake Żabińskie (northeastern Poland) – Comparison of strategies for varve counting and uncertainty estimations, Quaternary Geochronology, 47, 107-119, https://doi.org/10.1016/j.quageo.2018.06.001
Poraj-Górska A. I., Żarczyński M. J., Ahrens A., Enters D., Weisbrodt D., Tylmann W., 2017, Impact of historical land use changes on lacustrine sedimentation recorded in varved sediments of Lake Jaczno, northeastern Poland, CATENA, 153, 182-193, https://doi.org/10.1016/j.catena.2017.02.007
Tylmann W., Kinder M., Żarczyński M., Poraj-Górska A., 2016, Preliminary characteristics of laminations in recent sediments from lakes Kamenduł and Perty in the Suwałki Landscape Park, northeastern Poland, Limnological Review, 16, 4, 237-245, https://doi.org/10.1515/limre-2016-0026
Weisbrodt D., Enters D., Żarczyński M. J., Poraj-Górska A., I., Tylmann W., 2016, Contribution of non-pollen palynomorphs to reconstructions of land-use changes and lake eutrophication: case study from Lake Jaczno, northeastern Poland, Limnological Review, 16, 4, 247-256, https://doi.org/10.1515/limre-2016-0027

Back to top

Books and book chapters

_
Żarczyński M., 2016, Studia doktoranckie - geografia na Wydziale Oceanografii i Geografii, [in:] Wendt J.A. (ed.), 70 lat gdańskiego ośrodka geograficznego: teraźniejszość i przeszłość, Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, Kraków, ISBN: 978-83-65148-75-9, 337-338

Back to top

Conference talks

(Oral and poster)

With abstract

_
Żarczyński M., Enters D., Tylmann W., 2019, Fe and Mn in lake sediments: spatiotemporal patterns and potential for redox reconstructions - a multicore study from Lake Łazduny (Poland), XX INQUA Congress, Dublin, Ireland, 25-31.03.2019, Online Abstracts
Zander P., Kaufman D., Grosjean M., Szidat S., Żarczyński M., Poraj-Górska A., 2019, Radiocarbon dating in lake sediments: assessing the usefulness of very small samples using the Mini Carbon Dating System (MICADAS), XX INQUA Congress, Dublin, Ireland, 25-31.07.2019, Online Abstracts
Zander P., Grosjean M., Tylmann W., Żarczyński M., Wacnik A., 2019, High-resolution multi-proxy reconstruction of Holocene productivity and lake mixing dynamics, Lake Żabińskie, Poland, XX INQUA Congress, Dublin, Ireland, 25-31.07.2019, Online Abstracts
Tylmann W., Bonk A., Głowacka P., Poraj-Górska A., Szczerba A., Żarczyński M., 2018, Tracking the variability of modern and past sediment fluxes in lakes: A perspective from varved lakes in northeastern Poland, 4th International Conference “Water resources and wetlands”, Tulcea, Romania, 05-09.09.2018, Programme and Book of Abstracts, 40-41
Żarczyński M., Wacnik A., Kinder M., Tylmann W., 2018, Influence of land use changes on lake mixing regime and redox conditions as recorded in varves of Lake Żabińskie, northeastern Poland, 20th International Sedimentological Congress, Québec, Canada, 13-17.08.2018, Abstract Book
Żarczyński M., Szmańda J., Wacnik A., Tylmann W., 2018, Tracing lake mixing regimes using sedimentological and geochemical proxies in varved sediments: 2000-years-long record from Lake Żabińskie (NE Poland), IPA-IAL 2018 Joint Meeting: Unravelling the Past and Future of Lakes, Stockholm, Sweden, 18-21.06.2018, Abstract Book, 292
Żarczyński M., Tylmann W., Goslar T., 2018, Multiple varve chronologies for the last 2000 years from the annually laminated sediments of Lake Żabińskie (northeastern Poland) – assessment of strategies for varve counting and uncertainty estimations, IPA-IAL 2018 Joint Meeting: Unravelling the Past and Future of Lakes, Stockholm, Sweden, 18-21.06.2018, Abstract Book, 311
Tylmann W., Bonk A., Pytel J., Żarczyński M., 2018, Sediment fluxes in Lake Żabińskie (northeastern Poland): A 2000 year-long perspective from annually laminated sediment core, PAGES 5th Open Science Meeting, Zaragoza, Spain, 09-13.05.2017, Abstracts Book, 411
Żarczyński M., Bonk A., Goslar T., Tylmann W., 2017, Sediment fluxes in Lake Żabińskie (northeastern Poland): A 2000 year-long perspective from annually laminated sediment core, PAGES 5th Open Science Meeting, Zaragoza, Spain, 09-13.05.2017, Abstracts Book, 433
Poraj-Górska A., Bonk A., Żarczyński M., Tylmann W., 2016, Relationships between catchment properties, lake water environment and sediment accumulation in lakes of northern Poland: the project design and preliminary results, International Conference “Lakes, Reservoirs and Ponds. Impacts-Threats-Conservation”, Iława, Poland, 31.05-03.06.2016, Book of abstract, 169
Żarczyński M., Tylmann W., Bonk A., Goslar T., 2016, An annually resolved chronology for the last two millennia: potential of the varved sediments from Lake Żabińskie, northeastern Poland, 12th International Conference “Methods and absolute chronology”, Paniówki, Poland, 11-13.05.2016, Geochronometria, Conference Abstracts Series, 92
Poraj-Górska A., Ahrens A., Weisbrodt D., Enters D., Żarczyński M., Tylmann W., 2015, Impact of land-use changes in small catchments on lake sedimentation: case study of Lake Jaczno, northeastern Poland, International Conference “Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia”, Gdańsk, Poland, 17-19.06-2015, Program and Abstracts Book, 87
Weisbrodt D., Tylmann W., Enters D., Poraj-Górska A., Ahrens A., Żarczyński M., 2015, Zapis zmian środowiska w ciągu ostatnich 150 lat w świetle multidyscyplinarnych badań laminowanych osadów jeziora Jaczno (Pojezierze Suwalskie), VII Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu: Dynamika zmian roślinności niżu polskiego w dobie późnoglacjalych zmian klimatu i narastania antropopresji w holocenie, Łódź, Poland, 10-12.06.2015, Abstracts Book, 67
Tylmann W., Grosjean M., Amann B., Bonk A., Kinder M., Żarczyński M., 2012, Varved Lake Żabińskie, northeastern Poland: a promising site for high-resolution multi-proxy paleoclimatic reconstructions for the last millennium, 3rd PAGES Varves Working Group Workshop, Manderscheid, Germany, 20-25.03.2012, Terra Nostra 2012/1, 91-92

Back to top

Without abstract

_
Żarczyński M., Tylmann W., Enters D., 2019, Fe i Mn w osadach jeziora Łazduny: zmienność czasoprzestrzenna i potencjał do rekonstrukcji redox, X Sesja Paleolimnologiczna, Ekosystemy jeziorno-torfowiskowe w interglacjałach starszych od holocenu, Białystok, Poland, 18-19.03.2019
Suchora M., Poraj-Górska A., Tylmann W., Żarczyński M., 2019, Warwy, wioślarki i wielka eutrofizacja – czyli co zdarzyło się w jeziorze Dubie, X Sesja Paleolimnologiczna, Ekosystemy jeziorno-torfowiskowe w interglacjałach starszych od holocenu, Białystok, Poland, 18-19.03.2019
Żarczyński M., Tylmann W., Goslar T., 2018, Jak pewna może być warwochronologia? Przykład Jeziora Żabińskiego, IX Sesja Paleolimnologiczna, Dynamika zmian klimatycznych w czwartorzędzie oraz granica późny glacjał/holocen w osadach biogenicznych południowej Polski, Kraków, Poland, 15-16.03.2018
Weisbrodt D., Poraj-Górska A., Żarczyński M., Tylmann W., 2018, Zapis zmian środowiska w ciągu ostatnich 150 lat w świetle multidyscyplinarnych badań laminowanych osadów jeziora Jaczno (Pojezierze Suwalskie), IX Sesja Paleolimnologiczna, Dynamika zmian klimatycznych w czwartorzędzie oraz granica późny glacjał/holocen w osadach biogenicznych południowej Polski, Kraków, Poland, 15-16.03.2018
Żarczyński M., Bonk A., Goslar T., Tylmann W., 2017, Zmiany tempa akumulacji osadów w Jeziorze Żabińskim (NE Polska) w okresie ostatnich 2000 lat, VIII Sesja Paleolimnologiczna, Metody stosowane w badaniach czwartorzędowych osadów jeziornych i torfowiskowych, Warszawa, Poland, 30-31.03.2017
Poraj-Górska A., Żarczyński M., Tylmann W., 2017, Znaczenie wielkości, ukształtowania i pokrycia obszaru zlewni dla sedymentacji osadów jeziornych na przykładzie wybranych jezior północnej Polski, XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa, Poland, 13-15.09.2017
Żarczyński M., Tylmann W., 2016, Rekonstrukcja zmian środowiska w północnej Polsce w okresie ostatnich 2000 lat w świetle analizy mikrofacjalnej i geochemicznej rocznie laminowanych osadów Jeziora Żabińskiego: założenia projektu, VII Sesja Paleolimnologiczna, Znaczenie osadów jeziornych i bagiennych w badaniach czwartorzędu, Szczecin, Poland, 03-04.03.2016
Poraj-Górska A., Żarczyński M., Weisbrodt D., Ahrens A., Enters D., Tylmann W., 2016, Wpływ zmian użytkowania terenu na sedymentację osadów jeziornych na przykładzie jeziora Jaczno (północno-wschodnia Polska), VII Sesja Paleolimnologiczna, Znaczenie osadów jeziornych i bagiennych w badaniach czwartorzędu, Szczecin, Poland, 03-04.03.2016
Tylmann W., Bonk A., Kinder M., Żarczyński M., Grosjean M., Amman B., Kamenik C., 2012, Wstępne wyniki prac terenowych i analiz rdzenia osadów z Jeziora Żabińskiego, III Sesja Paleolimnologiczna, Gdańsk, Poland, 29-30.03.2012

Back to top

Projects

_
Ultrahigh-resolution monitoring of dissolved O2 as a tool for tracking lake mixing processes and alternations of sedimentary Fe and Mn phases in lakes Łazduny and Żabińskie (Masurian Lakeland), 2019, University of Gdansk, 539-G110-B433-19: project manager
Historical and modern conditions for sedimentation of laminated sediments in lakes of northern Poland, 2018, University of Gdansk, 538-G110-B099-18: participant
Estimation of erosion rate changes in the Lake Żabińskie catchment during the last 2000 years based on the high-resolution grain-size analysis, 2017, University of Gdansk, 538-G110-B576-16: project manager
Recognition of the Lake Żabińskie varve microfacies as a tool for determination of annual deposition rhythm and creation of robust chronology for the last 2000 years, 2016, University of Gdansk, 538-G110-B218-16: project manager
An influence of limnological conditions on sedimentation in selected lakes of northern Poland, 2016, University of Gdansk, 538-G110-B216-16: participant
Tracking climate signals preserved in lake sediments from integrated process studies and ultra high-resolution analysis of annually laminated sediments, 2015, National Science Centre, 2015/18/E/ST10/00325: participant
Air temperature variability in northern Poland during the past two millennia - quantitative reconstruction based on annually laminated sediments of Lake Żabińskie (CLIMPOL-2k), 2014, National Science Centre, 2014/13/B/ST10/01311: participant

Back to top